Godt samarbejde og en god dialog

For Viden Djurs er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de virksomheder, vi samarbejder med. 

Skole-virksomhedssamarbejdet er en af hjørnestenene i vekseluddannelsesprincippet. Vi tager løbende ”pulsen” på tilfredsheden med dette samarbejde. Vi benytter både elektroniske spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og besøg på virksomhederne af virksomhedskonsulenter.

Når vi snakke med virksomhederne har vi blandt andet fokus på

  • Information, form og indhold
  • Eleven/lærlingen på skolen
  • Eleven fagpakke inkl. de almene fag
  • Eleven/lærlingen på arbejdspladsen
  • Branchens image

Den gode dialog

For Viden Djurs er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de virksomheder, som vi samarbejder med.