Virksomhedstilfredshed - AMU

På AMU-området følger Viden Djurs den kvalitetspraksis, der er udmeldt fra Undervisningsministeriet, herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Evalueringen omfatter:

Fra sommeren 2016 tilrettelægges evalueringer således, at deltagere og en repræsentativ stikprøve af virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelser, evaluerer aktiviteten. Dette betyder, at Viden Djurs evaluerer 4 gange årligt i ugerne 10, 24, 36 og 47.

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats på AMU-området. 
Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk.

Fordelt på spørgsmål

Fordelt på spørgsmål 2020

Fordelt på spørgsmål 4. kvartal 2020
Fordelt på spørgsmål 3. kvartal 2020
Fordelt på spørgsmål 2. kvartal 2020
Fordelt på spørgsmål 1. kvartal 2020

Fordelt på spørgsmål 2019

Fordelt på spørgsmål 4. kvartal 2019
Fordelt på spørgsmål 3. kvartal 2019 (Ej gennemført)
Fordelt på spørgsmål 2. kvartal 2019 (Ej gennemført)
Fordelt på spørgsmål 1. kvartal 2019

Fordelt på spørgsmål 2018

Fordelt på spørgsmål 2017

Fordelt på spørgsmål 2016

Fordelt på uddannelsesområde

Fordelt på uddannelsesområde 2020

Fordelt på uddannelsesområde 4. kvartal 2020
Fordelt på uddannelsesområde 3. kvartal 2020
Fordelt på uddannelsesområde 2. kvartal 2020
Fordelt på uddannelsesområde 1. kvartal 2020

Fordelt på uddannelsesområde 2019

Fordelt på uddannelsesområde 4. kvartal 2019
Fordelt på uddannelsesområde 3. kvartal 2019 (Ej gennemført)
Fordelt på uddannelsesområde 2. kvartal 2019 (Ej gennemført)
Fordelt på uddannelsesområde 1. kvartal 2019

Fordelt på uddannelsesområde 2018

Fordelt på uddannelsesområde 2017

Fordelt på uddannelsesområde 2016

 

Den gode dialog

For Viden Djurs er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de virksomheder, som vi samarbejder med.