Virksomhedstilfredshedsmåling 2017

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne.

I 4. kvartal 2017 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer
 • Samlet rapport for Viden Djurs i 4. kvartal 2017

  Spørgeramme er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2018.

  Handlings- og opfølgningsplaner 2018
  På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner dækker både grundforløb og hovedforløb i de afdelinger, hvor dette er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

  Kalø Økologiske Landbrugsskole
  VID Værksted (Metal området)
  VID Detail Division
  VID Medie

  Den gode dialog

  For Viden Djurs er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de virksomheder, som vi samarbejder med.