Virksomhedstilfredshed 2020

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne. Spørgerammen er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet.

I 3. og 4. kvartal 2020 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Samlet rapport for virksomhedernes tilfredshed – Viden Djurs

Spørgeramme er defineret af Undervisningsministeriet. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2021.

Handlings- og opfølgningsplaner 2021
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under Viden Djurs vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan dække flere uddannelser, hvor det er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

Kalø Økologiske Landbrugsskole (Landbrugsuddannelsen)
VID Værksted (Smed og industrioperatøruddannelsen)
VID Detail (Detailhandelsuddannelse med specialer og Handelsuddannelsen med specialer)
VID Medie (Digital Media)

Virksomhedstilfredshed 2019

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne.

I 3. kvartal 2019 har virksomhederne med elever på uddannelserne deltaget i målingen.

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelse

I 4. kvartal 2019 har virksomheder med elever på uddannelserne deltaget i målingen:

 • 1932 Handelsuddannelse med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelse med specialer

Samlet VTU rapport for Viden Djurs  2019

Målingen gennemføres hen over året . Spørgeramme er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus.

VTU Viden Djurs 2019 – udtræk fra Uddannelsesstatistik

Handlings- og opfølgningsplaner 2019
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner dækker både grundforløb og hovedforløb i de afdelinger, hvor dette er relevant. Handlings- og opfølgningsplanerne kan omhandle flere uddannelser, da dette i nogle afdelinger giver mest mening. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

Kalø Økologiske Landbrugsskole (Landbrugsuddannelse)
VID Værksted (Metal & Industrioperatør uddannelserne)
VID Detail (Detailhandels- & Handelsuddannelse med specialer)
VID Medie (Digital Media uddannelsen)

Virksomhedstilfredshed 2018

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne.

I 3. og 4. kvartal 2018 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Samlet rapport for virksomhedernes tilfredshed – Viden Djurs

Spørgeramme er defineret af Undervisningsministeriet. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2019.

Handlings- og opfølgningsplaner for kalenderåret 2019
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2018 har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelsesafdelingerne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år.  Disse bliver opdateret på denne side løbende.

Kalø Økologiske Landbrugsskole (Landbrugsuddannelsen)
VID Værksted (Smed og industrioperatør)
VID Detail Division (Detailhandel med specialer og Handelsuddannelsen med specialer)
VID Medie (Digital Media)

Virksomhedstilfredshed 2017

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne.

I 4. kvartal 2017 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Samlet rapport for Viden Djurs i 4. kvartal 2017

Spørgeramme er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2018.

Handlings- og opfølgningsplaner 2018
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner dækker både grundforløb og hovedforløb i de afdelinger, hvor dette er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

Kalø Økologiske Landbrugsskole
VID Værksted (Metal området)
VID Detail Division
VID Medie

Den gode dialog

For Viden Djurs er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de virksomheder, som vi samarbejder med