Selvevaluering af uddannelser

Viden Djurs arbejder løbende med selvevaluering af vores uddannelser for at vi tilstadighed kan leve op til vores studerendes og virksomheders krav.

I selvevalueringen har vi fokus på følgende hovedtemaer:

  • Processer i undervisningen
  • Medarbejdere
  • Mål og strategi
  • Udvikling og forbedring
  • Samarbejde

Skolens procedure for selvevaluering

Den digitale erhvervsskole
Viden Djurs vil i skoleåret 2019/20 fortsat arbejde med udvikling af en fælles digitaliseringsstrategi.
Handlings- og opfølgningsplan Digitaliseringsproces

VID Gymnasier
Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2019/20 valgt at arbejde med en række indsatser, som samlet skal være med til at styrke det faglige og sociale miljø på vores gymnasier i Grenaa og Rønde.

Handlingsplan VID Gymnasier skoleåret 2019/20

Tidligere selvevalueringshandlingsplaner:
Handlingsplan VID Gymnasier skoleåret 2018/19
Handlingsplan VID Gymnasier skoleåret 2015/16