Selvevaluering af uddannelser

Viden Djurs arbejder løbende med selvevaluering af vores uddannelser for at vi tilstadighed kan leve op til vores studerendes og virksomheders krav.

I selvevalueringen har vi fokus på følgende hovedtemaer:

  • Processer i undervisningen
  • Medarbejdere
  • Mål og strategi
  • Udvikling og forbedring
  • Samarbejde

Skolens procedure for selvevaluering

Den digitale erhvervsskole
Viden Djurs vil i skoleåret 2019/20 fortsat arbejde med udvikling af en fælles digitaliseringsstrategi.
Handlings- og opfølgningsplan Digitaliseringsproces

VID Gymnasier
Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2019/20 valgt at arbejde med en række indsatser, som samlet skal være med til at styrke det faglige og sociale miljø på vores gymnasier i Grenaa og Rønde.

Handlingsplan VID Gymnasier skoleåret 2019/20

Tidligere selvevalueringshandlingsplaner:
Handlingsplan VID Gymnasier skoleåret 2018/19
Handlingsplan VID Gymnasier skoleåret 2015/16

VID Erhvervsuddannelser
Medarbejdere og ledere på VID Erhvervsuddannelser har for kalenderåret 2020 valgt at arbejde med en række indsatser, som samlet skal være med til at styrke det faglige og sociale miljø på vores erhvervsuddannelser i Grenaa og Rønde.

Handlings- og opfølgningsplan VID Erhvervsuddannelser i 2020