Nye studieretninger: Djurslands handelsgymnasier stiller skarpt på jura og bæredygtighed

På VID Gymnasier i Rønde og Grenaa forsøger man hele tiden at gøre undervisningen aktuel og virkelighedsnær. Og når nye tendenser opstår i samfundet, oprettes der nye studieretninger. De kommende elever kan derfor nu også vælge mellem en juralinje og studieretningen ”People, planet, profit”, der har fokus på kommerciel bæredygtighed.

Kernefagene på handelsgymnasierne på VID Gymnasier i Grenaa og Rønde handler alle om business, økonomi, kommunikation og samfundet omkring os. I en omskiftelig verden ændrer indholdet i fagene på handelsgymnasiet sig også, og det er netop én af dyderne på et erhvervsgymnasium at holde sig ajour med omverdenen og justere undervisningen, når nye tendenser opstår.

Flere og flere kommende jurister på handelsgymnasiet
Én af tendenserne rundt i landet er, at flere og flere unge mennesker med interesse for jura og med ønsket om at arbejde som advokat, jurist eller lignende ser HHX som det naturlige valg, når de skal vælge ungdomsuddannelse. På handelsgymnasiet har alle elever erhvervsjura på C-niveau, men den seneste gymnasiereform fra 2017 gjorde det muligt at oprette erhvervsjura på B-niveau – dvs. man har faget i to år. Dette valgfag har på landsplan været ret populært – også i Rønde og Grenaa – og det fører nu til, at VID Gymnasier opretter en studieretning med endnu mere fokus på jura. Erhvervsjura-underviser Troels Uhre Isen fra HHX i Rønde: ”For en 4-5 år siden fandt vi ud af, at en del af vores studenter søger mod jurastudierne efter deres studenter-eksamen. Derfor var det helt naturligt for os også at tilbyde faget på B-niveau, da dette blev muligt i 2017. At oprette en decideret studieretning, hvor faget kommer til at indgå i flere tværfaglige forløb med de økonomiske fag, ligger således i en naturlig forlængelse af denne øgede efterspørgsel”.

Jura-linjen bliver et tilbud i såvel Rønde som Grenaa. Erhvervsjura-underviser i Grenaa Anne Lind Gleerup, der også er medforfatter på flere erhvervsjurabøger og tidligere har været praktiserende advokat på Djursland, glæder sig til at komme i gang med den nye studieretning: ”På HHX er vi så heldige, at vi i det såkaldte studieområde, der fylder over 200 timer på en HHX-uddannelse, kan lave spændende tværfaglige projektforløb. Det er oplagt, at vi her arbejder med aktuelle temaer om fx forbrugerrettigheder og markedsføring i et samspil mellem virksomhedsøkonomi, afsætning og erhvervsjura eller fx menneske- og borgerrettigheder i et samspil mellem erhvervsjura, samfunds-fag og historie. Mulighederne er mange – det bliver vildt spændende med den nye linje”.

Bæredygtighed – med den kommercielle vinkel
Jura-linjen er ikke den eneste nye studieretning på VID Gymnasier. I det seneste år har ledelsen og fire udvalgte undervisere på gymnasiet deltaget i et regionssamarbejde med 5 andre handelsgymnasier støttet af Region Midtjylland. Formålet har været at udvikle en ny studieretning, hvor der er fokus på den kommercielle del af bæredygtighed. Bæredygtighed har ofte været temaet i flere forskellige tværfaglige forløb på VID Gymnasier, men at sætte FN’s 17 verdensmål i centrum for en hel studieretning er nyt.

Underviser i virksomhedsøkonomi Alexandra Luxhøi Sejersbøl: ”Miljø- og samfundsansvar er en naturlig del af DNA’et i undervisningen på HHX – også i økonomifagene, hvor vi fx i VØ arbejder en del med CSR, som står for Corporate Social Responsibility. Det er ligeledes et tema, som fylder mere og mere hos unge mennesker. Vi glæder os til med denne studieretning at kunne uddanne HHX-studenter, som med indspark fra flere fag får et nuanceret blik på hvordan bæredygtige forretningsmodeller kan være værdiskabende – også på bundlinjen”.


Alexandra Luxhøi Sejersbøl, der underviser i Virksomhedsøkonomi i både Rønde og Grenaa, er en af undervisere, der skal være med til at løfte de nye studieretninger. Sammen med fagkolleger fra andre gymnasier har hun de seneste måneder udviklet en helt ny linje med fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.

Studieretningen er allerede kørende på handelsgymnasierne i Holstebro og Herning, og i sommeren 2021 følger handelsgymnasierne i Randers, Skive, Ringkøbing og nu altså også Grenaa og Rønde efter. Planen er, at de studerende på de 6 skoler skal mødes til fælles projektforløb, ligesom der også er idéer om fælles studieture på tværs af skolerne.

Stadig fokus på de traditionelle HHX-studieretninger
Ovenstående to nye studieretninger supplerer VID Gymnasiers traditionelle og populære studieretninger. På Business og finans er der fokus på finanssektoren, og netop denne studieretning har gennem en årrække leveret mange studenter, der enten er gået videre på økonomistudiet eller nu sidder i forskellige stillinger i banker, pensions- og forsikringsselskaber. Marketing er for de kreative og innovative, der brænder for branding og markedsføring. Tidligere elever fra denne studieretning arbejder ofte i marketingafdelingen i private virksomheder. Global er studieretningen for dem med et stort international udsyn, og retningen søges typisk af dem, som i grundskolen har været rigtigt glade for samfundsfag. Slutteligt udbydes også en supersproglig studieretning – International – hvor man får mulighed for at få hele tre fremmedsprog.

Alle 6 studieretninger udbydes såvel på VID Gymnasier i Rønde som på VID Gymnasier i Grenaa: Vicerektor Carsten Gløvermose Nielsen udtaler: ”Handelsgymnasiet er det samfunds- og businessrelatede gymnasium. Med de nye studieretninger får vi flere tilbud på hylderne og får kommunikeret ud til omverdenen, at vores uddannelse magter at uddanne elever, der har en økonomisk forståelse kombineret med en mere nuanceret samfundsindsigt, hvilket i høj grad efterspørges blandt virksomheder, myndigheder og organisationer.”

På VID Gymnasier i Grenaa er der stadig mulighed for at søge e-sports-linjen og Brazil Football College. De to linjer kan som noget nyt søges uafhængigt af, hvilken af ovenstående studieretninger, eleven vælger. Man kan også være på e-sport og Brazil Football College og samtidig uddanne sig på én af Viden Djurs’ øvrige uddannelser.

For mere info:
Kontakt Vicerektor Carsten Gløvermose Nielsen
Telefon: +45 3025 9801
Mail: cagn@videndjurs.dk