Ønskes: Flere piger og flere unge med forskellig etnicitet på spiluddannelserne

Ønskes: Flere piger og flere unge med forskellig etnicitet på spiluddannelserne

Viden Djurs og Dania Games forstærker nu indsatsen for at få flere piger og unge med forskellig etnicitet ind på spiluddannelserne og i virksomhederne i deres spilklynge Game Hub Denmark. Selvom der findes utallige slags spil, er det stadig sådan, at dem der producerer spillene ofte er mænd, hvide og af etnisk dansk baggrund. For at få støtte og inspiration i arbejdet med at få større diversitet i rekrutteringen til spiluddannelserne, har Viden Djurs og Erhvervsakademi Dania nedsat et Advisory Board; og i mandags blev det første møde holdt.

Spilbranchen er en af verdens hurtigt voksende brancher målt i omsætning

Mødet havde form som et fokusgruppemøde og Advisory Board havde mange gode råd til, hvordan skolerne kan blive bedre til at få flere piger og unge af anden etnisk herkomst ind på deres studier. Blandt konklusionerne på mødet var, at spilbranchen kan blive et af de områder, som Danmark kan få en god indtjening fra i fremtiden, da det er en af de hurtigst voksende industrier i verden, og da vi i Danmark er ret gode til at producere spil. Vi har en veluddannet befolkning, mange unge med solide digitale kompetencer, og vi er gode til at fortælle en historie. Det at få større diversitet ind på spiluddannelserne og i spilvirksomhederne vil gøre os endnu bedre til at lave spil og dermed også øge vores indtjening på området.

Gode rollemodeller

En anden anbefaling fra mødet var at tænke mere over at bruge rollemodeller på uddannelserne, så der tænkes diversitet ind i processen, når man ansætter nye lærere eller henter gæstelærere ind. En pointe i debatten om ansættelse af nye lærere var, at flere havde oplevet, at mandlige ansøgere ikke følte sig hæmmet af at ansøge om en stilling, hvor man kun lever op til nogle af de krav, der stilles til jobbet – hvorimod kvindelige ansøgere er tilbøjelige til kun at søge, hvis de mener, at de lever op til samtlige krav. Derfor kan det være godt at tænke over, hvordan man formulerer jobannoncer, hvis man vil tiltrække kvindelige ansøgere.

Der skal holdes flere møder i Advisory Board og det er meningen at anbefalingerne fra møderne skal samles i en rapport, der skal inspirere skolerne i det fremtidige arbejde med at tiltrække elever.

”Vi er opmærksomme på problematikken omkring pigers relativt lave søgning til de naturvidenskabelige fag. Vi ser gerne, at samfundets diversitet også afspejles i vores elevsammensætning, så arbejdet med at få flere piger og unge med forskellig etnicitet ind på vores uddannelser er vigtigt” udtaler Bo Nørregaard Jensen, Direktør for Viden Djurs.

Fra venstre på billedet ses medlemmerne af Advisory Board: Kiran Poulsen, 3D animator hos CREY Games lidt endnu, har besluttet at gå freelance, har en master i ”Game and Interactive Media Design”, engageret i arbejdet med de sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aspekter i LGBTQ-miljøet, Andrea Brasch, stifter af Game Girl Workshop og af The Lyst Summit samt grundlægger og CEO for virksomheden The Lovable Hat Cult, Simon Løvind fra Det Danske Filminstitut, redaktør for Spil og digitale medier, der kunstnerisk vurderer og prioriterer ansøgninger om projektstøtte, og Mikkel Lodahl, en dansk ekspert i spiludvikling. Daglig leder af Institut for Dansk Spiludvikling, underviser på Dania Games, Erhvervsakademi Danias spilafdeling i Grenaa, og rådgiver i EU-kommissionens Horizon 2020 forskningsprogram om computerspil.

Faktaboks:

Game Hub Denmark er navnet på en inkubator, hvor man hjælper unge iværksættere med at starte egen spilvirksomhed. Inkubatoren drives i fællesskab af Viden Djurs og Dania Games, en afdeling af Erhvervsakademi Dania. Siden indvielsen for godt 5 år siden, er mindst 20 nye spilvirksomheder blevet etableret her, og der kommer hele tiden nye til. Game Hub Denmark har adresse på Østerbrogade 67 i Grenaa – på den gamle GD-grund.

Game Hub Denmark modtager projektmidler fra fonden Interreg Kattegat-Skagerrak-Øresund.