Røgfri skoletid

Fra mandag i uge 43 indføres røgfri skoletid på Viden Djurs

Formålet er at sikre et godt lærings-, trivsels- og arbejdsmiljø for alle elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen.

Røgfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at anvende/ryge tobak i skole- og arbejdstiden.

Røgfri skoletid gælder for alle elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen og inkluderer alle typer tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, opvarmet tobak og lignende.

Læs mere om røgfri skoletid …