Fingeren på pulsen

Det er vigtigt for ledelsen af Viden Djurs at have fingeren på pulsen i forhold til både erhvervslivets udvikling og de unges behov med henblik på at udvikle uddannelser, der matcher fremtidens behov.

Viden Djurs skal fastholde og øge bevidstheden om at finde og udvikle nicher. Dette gælder for både ungdomsuddannelserne og andre former for uddannelse/kursusvirksomhed. Nicherne kan være både lokalt, nationalt og internationalt funderet.

Viden Djurs skal udvikle skolemiljøer, som tiltrækker og fastholder de unge. Desuden skal der være opmærksomhed på tilbud, der henvender sig til virksomheders behov for efteruddannelse af medarbejdere samt tilbud, der kan få folk udenfor arbejdsmarkedet tilbage igen.

Helt konkret ønsker vi på Viden Djurs at kunne tilbyde et bredt udbud af uddannelser til gavn for de unge og erhvervslivet på Djursland.

Innovation fremstår..

Som den bærende kompetence og drivkraft i alle vore uddannelser og fag.