Der er desværre ingen resultater på din søgning
Alex T. Porsborg

Alex T. Porsborg

Afdelingsleder
Allan Sørensen

Allan Sørensen

Afdelingsleder, Underviser VIDdetail
Annette Rosehr Alsner

Annette Rosehr Alsner

Afdelingsleder

24 22 84 28

arls@videndjurs.dk

10KCD, EUD-10 Rønde

Carsten Gløvermose Nielsen

Carsten Gløvermose Nielsen

vicerektor

cagn@videndjurs.dk

30 25 98 01

Samtidshistorie, tysk

HHX Rønde, VID Gymnasier

Claus Møller Jacobsen

Claus Møller Jacobsen

Afdelingsleder

23 25 08 94

cj@videndjurs.dk

VID Erhvervsuddannelser

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

, Vicedirektør
Marianne Holck

Marianne Holck

Afdelingsleder, Administrationschef
Marianne Skov

Marianne Skov

Kvalitetschef
Mikkel Gottlieb Bennetzen

Mikkel Gottlieb Bennetzen

Afdelingsleder

20 59 67 96

mgbe@videndjurs.dk

EUD/EUX Business, VID Erhvervsuddannelser

Morten Bang Sørensen

Morten Bang Sørensen

Rektor
Per Popp Therkildsen

Per Popp Therkildsen

Afdelingsleder, Bygningsafdeling

51 17 38 75

popp@videndjurs,dk

VID Erhvervsuddannelser

Poul Erik Pedersen

Poul Erik Pedersen

Afdelingsleder, Underviser VIDdetail
Søren Hoffman Hansen

Søren Hoffman Hansen

Afdelingsleder, Innovation og kommunikation
Tommy Søholm

Tommy Søholm

Afdelingsleder, IT
Torben Johansen

Torben Johansen

Salgs- og Praktikchef

tojo@videndjurs.dk

20 51 69 85

Viden Djurs Skillz

Ledelsesværdier

Viden Djurs 2014

Vi vil agere loyalt
Vi vil have organisationens mål og strategi for øje og vil handle loyalt i forhold til den i alle de relationer vi indgår i. Vi vil have en kultur, hvor vi har plads til, at vi drøfter,
diskuterer og involverer os i beslutningsprocesserne. Vi vil bakke op om de trufne
beslutninger.

Vi vil se nye veje
Vi vil have fokus på værditilvækst og vil derfor hele tiden stille spørgsmål ved det vi gør og det vi plejer. Vi vil være åbne for nye ideer og have blik for potentialer. Vi vil lægge mærke til, hvad de ansatte bidrager med og vil dyrke og styrke innovationsevnen.

Vi vil have tillid som et bærende element
Tillid er det vi vil bygge vores relationer på. Den vil vi opnå ved at udvise respekt for dem vi interagerer med. Vi vil invitere til dialog, vi vil forholde os nysgerrigt og interesseret til dem vi har med at gøre og vi vil holde, hvad vi lover. De tillidsfulde relationer vi etablerer, vil hos os være båret af fokus på udvikling og opnåelse af fælles mål.

 

 

 

 

Vi vil sætte retning
Den retning vi vil lede i vil altid være koblet op på organisationens strategi og mål. Vi vil kommunikere vores retning tydelig og vedvarende. Vi vil indgå aktivt i implementeringen.

Vi vil tale om kerneopgaven
Vi vil have en god dialog om vores opgave. Vi vil præcisere opgaver og mål. Vi vil altid sikre en tydelige forventningsafstemning.

Vi er lydhøre
Vi hører efter og udviser respekt for andres synspunkter. Vi er nærværende tilstede og giver vores ærlige tilbagemeldinger gennem konstruktiv feedback.