Der er desværre ingen resultater på din søgning
Alex T. Porsborg

Alex T. Porsborg

Afdelingsleder
Allan Sørensen

Allan Sørensen

Afdelingsleder, Underviser VIDdetail
Annette Rosehr Alsner

Annette Rosehr Alsner

Afdelingsleder

24 22 84 28

arls@videndjurs.dk

Jeg hedder Annette Alsner, og jeg er skoleleder på 10KCD i Grenå og EUD10 Kalø i Rønde. Jeg er 53 år gammel, og bor i Rønde med min mand, min hund, min kat og 4 voksne børn som næsten alle sammen er flyttet hjemmefra. Jeg er uddannet socialrådgiver, og har haft mange forskelligartede arbejdsfunktioner og stillingsbenævnelse - altid med den røde tråd at have trivsel og læring i centrum. Jeg er vild med mit arbejde som skoleleder for 10. klasses elever, hvor det allervigtigste for mig er at medvirke til at skabe et miljø og en ramme for skoleåret hvor alle oplever sig set og hørt. Der findes ikke to elever som tænker og lærer ens, så for at det skal lykkes den enkelte at udvikle sig bedst muligt både fagligt socialt og personligt, arbejder vi hele tiden sammen med den enkelte om at udforske og positivt udfordre adfærd og handling – og sætte mål for hvad de ønsker at opnå. Som skoleleder for 2 skoler, er jeg desværre en del på farten. Men når jeg er der, beskrives jeg som nærværende og umiddelbart tillidsvækkende, og jeg bestræber mig på at skabe en hverdag, hvor det er sjovt og inspirerende at være for alle

10KCD, EUD-10 Rønde

Bo Nørregaard Jensen

Bo Nørregaard Jensen

Direktør
Carsten Gløvermose Nielsen

Carsten Gløvermose Nielsen

vicerektor

30 25 98 01

cagn@videndjurs.dk

Historie, tysk

HHX Rønde, VID Gymnasier

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

, Vicedirektør
Marianne Holck

Marianne Holck

Afdelingsleder, Administrationschef
Marianne Skov

Marianne Skov

Kvalitetschef
Mikkel Gottlieb Bennetzen

Mikkel Gottlieb Bennetzen

Afdelingsleder

20 59 67 96

mgbe@videndjurs.dk

EUD/EUX Business, VID Erhvervsuddannelser

Morten Bang Sørensen

Morten Bang Sørensen

Rektor

20 21 06 47

mbs@videndjurs.dk

Samfundsfag, historie

VID Gymnasier

Nikolaj Malte Houkjær

Nikolaj Malte Houkjær

Rektor

30 32 85 45

niho@videndjurs.dk

Kalø Økologisk Landbrugsskole

Per Popp Therkildsen

Per Popp Therkildsen

Afdelingsleder, Bygningsafdeling

51 17 38 75

popp@videndjurs,dk

VID Erhvervsuddannelser

Poul Erik Pedersen

Poul Erik Pedersen

Afdelingsleder, Underviser VIDdetail
Rikke Aavad

Rikke Aavad

Uddannelsesleder

25 22 95 74

rika@videndjurs.dk

VID Erhvervsuddannelser

Søren Hoffman Hansen

Søren Hoffman Hansen

Afdelingsleder

27 26 77 45

shh@videndjurs.dk

Projektafdelingen, VID Gymnasier

Tommy Søholm

Tommy Søholm

Afdelingsleder, IT
Torben Johansen

Torben Johansen

Salgs- og Praktikchef

20 51 69 85

tojo@videndjurs.dk

Viden Djurs Skillz

Trine Rossau Haugaard

Trine Rossau Haugaard

Afdelingsleder, VID Mekanik, Metal, Strøm og Mad

21 53 53 71

trha@videndjurs.dk

VID Erhvervsuddannelser

Ledelsesværdier

Viden Djurs 2014

Vi vil agere loyalt
Vi vil have organisationens mål og strategi for øje og vil handle loyalt i forhold til den i alle de relationer vi indgår i. Vi vil have en kultur, hvor vi har plads til, at vi drøfter,
diskuterer og involverer os i beslutningsprocesserne. Vi vil bakke op om de trufne
beslutninger.

Vi vil se nye veje
Vi vil have fokus på værditilvækst og vil derfor hele tiden stille spørgsmål ved det vi gør og det vi plejer. Vi vil være åbne for nye ideer og have blik for potentialer. Vi vil lægge mærke til, hvad de ansatte bidrager med og vil dyrke og styrke innovationsevnen.

Vi vil have tillid som et bærende element
Tillid er det vi vil bygge vores relationer på. Den vil vi opnå ved at udvise respekt for dem vi interagerer med. Vi vil invitere til dialog, vi vil forholde os nysgerrigt og interesseret til dem vi har med at gøre og vi vil holde, hvad vi lover. De tillidsfulde relationer vi etablerer, vil hos os være båret af fokus på udvikling og opnåelse af fælles mål.

 

 

 

 

Vi vil sætte retning
Den retning vi vil lede i vil altid være koblet op på organisationens strategi og mål. Vi vil kommunikere vores retning tydelig og vedvarende. Vi vil indgå aktivt i implementeringen.

Vi vil tale om kerneopgaven
Vi vil have en god dialog om vores opgave. Vi vil præcisere opgaver og mål. Vi vil altid sikre en tydelige forventningsafstemning.

Vi er lydhøre
Vi hører efter og udviser respekt for andres synspunkter. Vi er nærværende tilstede og giver vores ærlige tilbagemeldinger gennem konstruktiv feedback.