Mission på Viden Djurs

Vi arbejder med uddannelse og som Djurslands væsentligste uddannelsesaktør dækker vi de unges/voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov indenfor det tekniske, merkantile og almene fagområde.

Vi tilfører vores studerende en værdifuld kompetenceudvikling igennem formelle og uformelle uddannelses-/læringsaktiviteter.

Til disse primære aktiviteter knytter der sig også uddannelsesrådgivning og uddannelsesplanlægning.

Indenfor udvalgte nicheområder ser vi os selv som regional, national hhv. international uddannelsesaktør.

Se vores uddannelser

Vi tilfører vores studerende en værdifuld kompetenceudvikling igennem formelle og uformelle uddannelses-/læringsaktiviteter.