Den studerende i centrum betyder, at vi på Viden Djurs sætter den studerendes dannelse og læring i centrum for alt, hvad vi foretager os. Værdien af enhver beslutning og enhver adfærd skal måles på, om den bidrager til den studerendes dannelse og læring.

Praksiskultur, læringskultur og meningskultur
De studerende skal være bevidste om, at de som studerende på Viden Djurs er en del af en kultur med udgangspunkt i at den studerende alene, sammen med hinanden og sammen med det omgivende samfund skaber projekter, der kan bruges i den virkelige verden. De studerende arbejder inden for rammer, hvor der plads til at udvikle og eksperimentere med undervisningens form. De studerende skal bevidstgøres om egen læring og målet for læring. Derigennem oplever de studerende at undervisningen giver mening.

 

 

Med læringskultur, mener vi de værdier og holdninger, vi ansatte og de studerende har til læring.

 • Vores lærere har en aktuel faglighed og pædagogiske evner og indsigt
 • Lærerne tager i planlægningen af undervisningen afsæt i de studerendes forskellighed
 • Vi giver de studerende mulighed for at opleve forskellige læringsmiljøer og undervisningsformer
 • Vi bevidstgør de studerende om vejen fra fag til produkt og vejen fra fag til projekt
 • Vi har fokus på kost og motion, som vigtige forudsætninger for læring og udvikling

Med praksiskultur, mener vi at en stor del af god læring foregår i praksis og i det omgivende samfund.

 • Vi styrker de studerendes læring ved at samarbejde med virksomheder, institutioner og andre samarbejdspartnere
 • Vi styrker de studerendes læring ved at de laver cases og projekter på tværs af uddannelser og fag
 • Vi styrker de studerendes læring ved, at de deltager i nationale og internationale konkurrencer

Med meningskultur, mener vi, at meningskultur handler om de studerendes identitet, dannelse og udvikling herimod at indgå som en aktiv del af samfundet og at skabe værdi og mening for sig selv og andre i omverdenen (entrepeneurskab). Vi vil være identitetsmarkør for de studerende ved at

 • Vi opfordrer de studerende til at udfordre sig selv og finde deres egen ”kant” og dermed finde deres personlige og faglige selvstændighed
 • Vi stimulerer den studerende til at søge en selvforståelse, som styrker dem i valg i livet
 • Vi lærer dem at navigere i det sociale samspil med andre
 • Vi præger de studerende til at indgå i og udvikle netværk

Erhvervsrettet og værdiskabende læring
På alle vores uddannelser skal vi have fokus på værdiskabelse hos den enkelte studerende, og dermed ultimativt en værdiskabelse hos vores aftagende virksomheder/organisationer og videregående uddannelser. Alle uddannelsesafdelinger skal systematisk arbejde med deres uddannelses/studieretnings særkende og særlige kompetenceprofil og sikre at alle fag afvikles i en erhvervsrettet kontekst for på den måde at skabe mening for de studerende.

En ”varedeklaration” med lige fokus på
 • Faglighed
 • Attitude
 • Engagement

 

De ni læringsformer
I bestræbelserne på at øge de studerendes faglige og personlige selvstændighedskompetence og samtidig sikre et stabilt og relevant undervisningsmiljø benytter alle vores uddannelse forskellige undervisningsformer.

Se vores uddannelser

Vi sætter den studerendes dannelse og læring i centrum for alt, hvad vi foretager os.