Politik og vedtægter på Viden Djurs
Der er udarbejdet et sæt regler omkring udbudspolitikken på Viden Djurs dækkende efteruddannelsesområdet.

AMU Udbudspolitik 2019

Viden Djurs indgår i samarbejde omkring  efteruddannelsesområdet med Erhvervsskolerne i Østjylland. Se samarbejdsaftalen her.

Der er udarbejdet et fælles sæt regler omkring indkøbspolitikken på Viden Djurs, der dækker over VID Erhvervsuddannelser, VID Gymnasier, VID Efteruddannelse og Detaildivisionen. Læs dem under følgende link: Indkøbspolitik

 

Vedtægter
Vedtaget af bestyrelsen på Viden Djurs: 24-06-14
Vedtaget af bestyrelsen på Kalø Økologisk Landbrugsskole: 18-06-14

Godkendt af ministeriet: 02-07-14
Offentliggjort på internet: 04-07-14

Vedtægter

Sociale Klausuler
Viden Djurs anvender sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser.

Politikker
Politik for ligestilling

Se vores uddannelser

Vores politikker og vedtægter sætter retning for vores virke.