Politikker og vedtægter på Viden Djurs

Politik og vedtægter på Viden Djurs
Der er udarbejdet et sæt regler omkring udbudspolitikken på Viden Djurs dækkende efteruddannelsesområdet.

AMU Udbudspolitik 2019

Viden Djurs indgår i samarbejde omkring  efteruddannelsesområdet med Erhvervsskolerne i Østjylland. Se samarbejdsaftalen her.

Der er udarbejdet et fælles sæt regler omkring indkøbspolitikken på Viden Djurs, der dækker over VID Erhvervsuddannelser, VID Gymnasier, VID Efteruddannelse og Detaildivisionen. Læs dem her: Indkøbspolitik

 

Vedtægter
Vedtaget af bestyrelsen på Viden Djurs: 12-06-2019

Offentliggjort på internet: 17-12-2019

Vedtægter

Sociale Klausuler
Viden Djurs anvender sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser.

Politikker
Politik for ligestilling

Se vores uddannelser

Vores politikker og vedtægter sætter retning for vores virke.