Politik og vedtægter på Viden Djurs
Der er udarbejdet et sæt regler omkring udbudspolitikken på Viden Djurs dækkende VID Efteruddannelse og Detaildivisionen.

Læs dem under følgende link: AMU Udbudspolitik 2018
 Viden Djurs indgår i VEU-center MidtØst. Se VEU centerets samlede Udbudspolitik

Der er udarbejdet et fælles sæt regler omkring indkøbspolitikken på Viden Djurs, der dækker over VID Erhvervsuddannelser, VID Gymnasier, VID Efteruddannelse og Detaildivisionen. Læs dem under følgende link: Indkøbspolitik

 

Vedtægter
Vedtaget af bestyrelsen på Viden Djurs: 24-06-14
Vedtaget af bestyrelsen på Kalø Økologisk Landbrugsskole: 18-06-14

Godkendt af ministeriet: 02-07-14
Offentliggjort på internet: 04-07-14

Vedtægter

Sociale Klausuler
Viden Djurs anvender sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser.

Politikker
Politik for ligestilling

Se vores uddannelser

Vores politikker og vedtægter sætter retning for vores virke.