Økologiske værdikæder

Kalø Økologisk Landbrugsskoles projekt Økologiske Værdikæder på Djursland (Landdistrikts/LAG-Djursland projekt april 2015 – april 2017) startede i april 2015 på at udvikle og afprøve en model for dels at danne et netværk af lokale producenter af økologiske fødevarer samt at koble producenter og aftagere af økologiske fødevarer tættere sammen – bl.a. ved hjælp af en række opmærksomhedsskabende events, der tiltræk deltagere fra lokalområdet.

Projektet oplevede en overvældende interesse for sine events. I starten var det et succeskriterie, at der skulle komme imellem 70 og 100 gæster til hvert event, men efterhånden som lokalområdet – som omfatter flere forstæder til Aarhus – blev opmærksom på disse events, opnåede man gennemsnitlige deltagerantal på 3500 personer, og deltagernes reaktioner viste en overvældende interesse for at følge med i produktionen af lokale fødevarer