Hvorfor røgfri skoletid?

Røgfri skoletid er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at begynde at ryge. Tiltaget bliver indført for alle landets ungdomsuddannelser senest 1. august 2021, men Viden Djurs har sammen med Grenaa Gymnasium valgt at indføre tiltaget allerede fra 19. oktober 2020.

Formålet er at sikre et godt lærings-, trivsels- og arbejdsmiljø for alle elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen.

Røgfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at anvende/ryge tobak i skole- og arbejdstiden.

Røgfri skoletid gælder for alle elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen og inkluderer alle typer tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, opvarmet tobak og lignende.

Røgfri Skoletids Politik & Elevflyer

Her kan du læse hele Røgfri Skoletids POLITIK for Viden Djurs

Her kan du læse Røgfri Skoletid Flyer til eleverne.

Reaktioner på Røgfri Skoletid

På smedeuddannelsen i Grenaa er fire elever på hovedforløb 3 alle stoppet med at ryge.

Jeg kan da mærke, at lungerne er blevet meget bedre
Mikkel Grønkjær

Det har hjulpet en del, at man ikke må ryge ude foran
Nikolaj Hynnecke

Forbuddet var med til at jeg stoppede med at ryge
Jeppe Leth

Det er svært når man er sammen med sine kammerater, som ryger, men ellers er det ikke svært. Det er bare om at være stædig nok
Søren Mathiesen

Fra venstre: Mikkel, Nikolaj, Jeppe og Søren

Hjælp og Informationsmaterialer

  • Kræftens Bekæmpelse har udviklet app’en XHALE til dig, der gerne vil stoppe med at ryge.
  • Du kan også få hjælp hos Sundhedsskolen, som er et tilbud under Norddjurs og Syddjurs Kommuner.
    Kontakt Marianne Skov på mgs@videndjurs.dk for yderligere oplysninger.
  • Ring gratis til Stoplinjen T: 80 31 31 31.

 

 

Pressemeddelelse - Grenaa Gymnasium og Viden Djurs indfører røgfri skoletid

Grenaa Gymnasium og Viden Djurs indfører røgfri skoletid

Røgfri skoletid bliver indført på Grenaa Gymnasium og Viden Djurs fra mandag i uge 43, når elever og medarbejdere kommer tilbage fra efterårsferie. Det betyder et farvel til alle former for tobaksvarer og e-cigaretter i skole- og arbejdstiden.

Når elever og medarbejdere møder ind på hhv. Grenaa Gymnasium og Viden Djurs efter efterårsferien, er det til en ny rygepolitik. Med røgfri skoletid indfører de to skoler 100 % røgfri uddannelses- og arbejdsmiljøer. Det betyder, at alle former for tobaksvarer og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden, hverken på eller uden for skolernes adresser.

Vil gøre Grenaas ungdomsuddannelser røgfri

Røgfri skoletid er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at begynde at ryge. Tiltaget bliver indført for alle landets ungdomsuddannelser senest sommeren 2021, men Grenaa Gymnasium og Viden Djurs har altså valgt at droppe alle former for tobaksvarer og e-cigaretter allerede nu.

Vi hilser røgfri skoletid velkommen, fordi vi synes, at det er et godt og nødvendigt tiltag. Derfor har vi valgt ikke at vente til 2021, således at vi følger trop i forhold til vores gode kollegaskoler i Grenaa, der allerede er blevet røgfri, udtaler direktør for Viden Djurs, Bo Nørregaard Jensen.

Tiltaget er allerede indført på de fleste grundskoler landet over, og det er også en af grundene til, at man på ungdomsuddannelserne i Grenaa går i gang “før tid” med røgfri skoletid.

Det kræver en samlet indsats i hele uddannelsessystemet, hvis vi skal præge de unge i forhold til rygning. Derfor skal de unge naturligvis møde et røgfrit miljø på ungdomsuddannelserne i Grenaa, når de allerede har vænnet sig til det i grundskolen, supplerer rektor for Grenaa Gymnasium, Helene Bendorff Kristensen.

Gælder også lærerne og øvrige ansatte

I folketingets handleplan lægges der op til, at uddannelsesinstitutionerne lokalt skal tage stilling til, om røgfri skoletid også gælder de ansatte. På Grenaa Gymnasium og Viden Djurs har man ikke været i tvivl om, at tiltaget også skal gælde medarbejderne.

Vi har en ambition om at være en ansvarsbevidst organisation med et bæredygtigt uddannelses- og arbejdsmiljø, hvorfor tiltaget naturligvis også gælder vores medarbejdere, som jo skal gå foran som et godt eksempel for vores elever, forklarer Helene Bendorff Kristensen, der samtidig understreger, at de to skoler sammen vil have fokus på at informere både elever og medarbejdere, der p.t. ryger, om muligheder for rygestopkurser og andre former for hjælp til at stoppe med tobakken.

Selvom røgfri skoletid på skolerne samlet set ønskes velkommen, er man også bevidst om, at det bliver en udfordring at indføre tiltaget blandt de mange elever og medarbejdere:

Vi er selvfølgelig klar over, at ikke alle synes, at det her er verdens bedste idé, og at det kan være en udfordring for især de lidt ældre elever, der ryger. Men vi er fortrøstningsfulde og går til det med en ambition om at løse de eventuelle problemer, der kan opstå, i samarbejde med vores elever og medarbejdere, slutter Bo Nørregaard Jensen.

Se Pressemeddelelse Grenaa Bladet d. 30. september 2020