Viden Djurs har i forbindelse med udbud 2017 indgået samarbejdsaftaler med en række erhvervsskoler om gennemførelse af erhvervsuddannelser.

Samarbejdsaftaler
UddannelseErhvervsskolelink
Digital MediaTech College, ÅlborgSamarbejdsaftale
Digital MediaMercantecSamarbejdsaftale
Digital MediaRoskilde Tekniske SkoleSamarbejdsaftale
Lastvognsmekaniker
Industritekniker
Tech College ÅlborgSamarbejdsaftale
Ernæringsassistent
Gastronom
Industritekniker
Personvognsmekaniker
Elektriker
Aarhus TechSamarbejdsaftale
Web-IntegratorAarhus TechSamarbejdsaftale
Ernæringsassistent
Tjener
Gastronom
Teknisk Skole SilkeborgSamarbejdsaftale
Samarbejdsaftaler vedr. praktikcentre
UddannelseErhvervsskolelink
Ernæringsassistent
Gastronom
Teknisk Skole SilkeborgSamarbejdsaftale
LastvognsmekanikerSyddansk Erhvervsskole Odense-VejleSamarbejdsaftale
LastvognsmekanikerTech College ÅlborgSamarbejdsaftale
Ernæringsassistent
Gastronom
Aarhus TechSamarbejdsaftale
Samarbejdsaftaler med produktionsskoler
UddannelseProduktionsskoleLink
Web-IntegratorRanders produktionsskoleSamarbejdsaftale
Indlån samarbejdsaftaler i forbindelse med AMU
Holstebro2840 48132 17.06. 30.10.2019 Holstebro
EUC Syd2266 49376 31.10 20.12.2019 EUC Syd
Learnmark49376 Samarbejde I Teams 01.01 31.12.2021 Learnmark
49264 Tavlemøder 01.09. 31.12.2021 Learnmark
49264 Tavlemøder 01.05 01.07.2021 Learnmark
2266 49259 49376 49264 10.08 31.12.20 Learnmark
Aalborg Handelsskole2245 45366 15.05. 01.07.2018 Ålborg
2285 40380 01.01 30.06.2018 Aalborg
2285 40381 16.06.2019 31.12.2019 Aalborg
2285 40380 19.02. 31.12.2019 Aalborg
2285 40388, 40399, 40381 01.01 31.12.2018 Ålborg
2797 40381 01.04.2016 31.12.2016 Aalborg
2285 40388og 40399 01.09.2017 31.12.2017 Ålborg
2285 40405 01.11.2017 31.12.2017 Aalborg
2256 47193 08.02.2016 31.12.2016 Aalborg
2256 47188 Og 40381 15.03.2017 31.12. 2017 Aalborg
Tradium2650 40086 og 40112 26.11 31.12.2018 Tradium
2650 45141 02.01 30.06.2018 Tradium
2650 45141 02.11 31.12.2018 Tradium
FKB 2755 43996 30.05. 16 31.05.2016 Tradium
FKB 2752 48143 10.11.2017 31.12.2017 Tradium
2858 45141 12.04 01.07.2019 Tradium
2858 4514 10.12 20.12.2019 Tradium
2858 45141 Brand Og Værktøj 15.01 01.07.20 Tradium
2840 48074 18.06. 30.10.2019 Tradium
2266 48143 02.04. 30.06.2019 Tradium
2266 49376 49262 49264 05.02. 25.06.2020 Tradium
FKB 2752 47075 14.11.16 16.12.2016 Tradium
FKB 2650 45141 28.01.17 30.06.2017 Tradium
FKB 2650 45141 02.01.2018 30.06.2018 Tradium
FKB 2650 45141 01.07.2017 31.12.2017 Tradium
FKB 2650 44530 44676 25.09.2017 06.10.2017 Tradium
FKB 2209 45141 04.01.2016 30.06.2016 Tradium
FKB 2209 45141 01.07.2016 31.12.2016 Tradium
FKB 2209 45141 07.07.2015 31.13.2017 Tradium
Udlån samarbejdsaftaler i forbindelse med AMU
LearnmarkFKB 2285 40383 40382 11.05 31.12 2020 Learnmark
FKB 2250 49728 49729 49730 49733 49734 49732 01.02 31.12.2021 Lernmark
FKB 2250 47753 47750 47551 47754 47752 47755 01.08 31.12.20 Learnmark
FKB 2250 47753 47750 47751 47754 47752 47755 49445 01.04 31.12.2020 Learnmark
FKB 2250 040383 45389 40382 43573 47753 47751 47754 47752 47755 47750 45984 42833 43572 44633 49444 49442 49445 03.07.2021 31.12.2021 Learnmark
FKB 2250 47753 47751 47754 47752 47755 01.01. 31.03.2020 Learnmark
FKB 2250 47750 01.01. 31.03.2020 Learnmark
FKB 2250 49445 20.03.20 03.04.20 Learnmark .docx
FKB 2250 040383 45389 40382 43573 47753 47751 47754 47752 47755 47750 45984 42833 43572 44633 49444 49442 49445 04.01 02.07.2021 Learnmark
49264 Tavlemøder 01.05 01.07.2021 Learnmark

Læs mere om vores uddannelser

Vi tilfører vores studerende en værdifuld kompetenceudvikling igennem formelle og uformelle uddannelses-/læringsaktiviteter.