Skolens værdier

Værdier fungerer som pejlemærker, der guider os i alt, hvad vi gør og siger i det daglige. Værdierne kendetegner vores adfærd indadtil i organisationen, og samtidig kendetegner de vores måde at agere i forhold til omverdenen på.

Vi er innovative
Vi stiller os aldrig tilfredse med at gøre tingene, som vi plejer. Innovation er gode ideer, der bliver anvendt og skaber værdi (omsætning) eller på anden måde stiller vores organisation bedre. Innovation er nye produkter, men også nye services og nye interne arbejdsgange. Vi er kreative, innovative og har evnen til at opnå succes sammen.

Vi er selvstændige
Vi tager selvstændigt ejerskab for alle opgaver i organisationen, både på tværs i organisationen og i de enkelte afdelinger. Vi tør selvstændigt gå forrest og vi tør tænke nyt og anderledes.

Vi er ansvarlige
Vi er ansvarlige og initiativrige, fordi vi inddrages, og fordi vores indsats gør en forskel.

Vi er troværdige
Vi holder, hvad vi lover og gør, hvad vi siger, vi vil. Vi er troværdige og loyale overfor hinanden og overfor de studerende. 

Vi anerkender
Vi anerkender hinanden og hinandens arbejde. Vi viser hinanden, at vi har tiltro til hinanden og viser hinanden respekt. 

Vi løfter i fællesskab
Vi tænker vores egen opgave som en delopgave, og vi er optaget af, at løfte den samlede opgave i flok.

Se vores uddannelser

Skolens værdier fungerer som pejlemærker, der guider os i alt, hvad vi gør og siger i det daglige.