Strategiske indsatser 2018

Udvikle nye relevante uddannelsestilbud
Viden Djurs vil uddanne unge til et arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger arbejdskraft med stærke fagligheder og kompetencer inden for samarbejde, innovation, E-handel, økologi og bæredygtighed.

For at sikre uddannelsernes relevans skal Viden Djurs fortsat tilpasse uddannelsesudbuddet, så de til enhver tid tilgodeser virksomhedernes behov.

Derfor vil Viden Djurs udbyde 3 nye uddannelsesretninger

 • Salgsassistentuddannelse med økoprofil
 • Salgsassistentuddannelse med E-handel
 • Landbrugsuddannelsen med salgsprofil

Udvikle uddannelsernes kvalitet
Viden Djurs vil fortsat udvikle de enkelte uddannelsers form og indhold, så de til enhver tid har den højeste kvalitet. Alle studerende vil på vores uddannelser få en særlig kompetenceprofil, som vi benævner ”Uddannelsens varedeklaration.” Den studerendes faglighed, attitude og engagement er afsæt for værdiskabelsen hos den enkelte studerende, og ultimativt en værdiskabelse hos vore aftagende virksomheder/organisationer og videregående uddannelser.

Derfor vil Viden Djurs have fokus på

 • Skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag og de 9 læringsformer
 • Erhvervsrettet og værdiskabende læring
 • Matematik for alle

Udvikle medarbejder- og lederkompetencer
Viden Djurs medarbejdere skal opleve Viden Djurs som en inspirerende ramme for deres arbejdsmæssige indsats. Viden Djurs påtager sig således sit ansvar som en stor og moderne arbejdsplads, der sikrer muligheder og udvikling for alle. Det kræver gode arbejdsvilkår, mulighed for efter- og videreuddannelse af alle medarbejdere, et godt arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejdere og en nærværende og visionær ledelse.

Derfor vil Viden Djurs have fokus på

 • Strategisk medarbejderudvikling
 • Strategisk lederudvikling

Strategiske målsætninger

 • VID Gymnasier øger antallet af studerende, der tager en videregående uddannelse til 80 %
 • VID Erhvervsuddannelser øger antallet af studerende, der får en læreplads til 80 %
 • 50 % af vore studerende overvejer, på sigt, at blive selvstændige.

Læs mere om vores uddannelser

Vi sætter den studerendes dannelse og læring i centrum for alt, hvad vi foretager os.