Vision

Viden Djurs ønsker at have eleven/kursisten i centrum ved at værdien af beslutninger og adfærd vurderes på, om de bidrager til eleven/kursistens dannelse, læring og markedsværdi.

Viden Djurs ønsker med innovation som den bærende kompetence og drivkraft i alle vores uddannelser, at sikre kreativ og systematisk fornyelse af vores virke.

Viden Djurs ønsker via et meningsfuldt samarbejde funderet på gensidig respekt, kvalitet og ordentlighed at markere sig tydeligt og seriøst over for de omkring sig liggende interessenter.

Mission

Viden Djurs arbejder med uddannelse og vi dækker de unges/voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov på de tekniske, merkantile, økologiske og almene fagområder. Inden for udvalgte nicheområder ser vi os selv som en national og/eller international uddannelsesaktør.

Strategiske fokusområder

  • Skoledrift
  • Kalø Økologisk Landbrugsskole
  • Øge tilgangen og fastholdelsen af elever og kursister
  • Øge værditilvæksten for kunder via elever / kursisters videnstilvækst

Kundeperspektiv