Til virksomheder

Vælg den rette uddannelsesaftale
I dag findes der 4 forskellige former for uddannelsesaftaler, så det er nemt, at finde frem til den aftaleform, som passer netop din virksomhed. Derudover er der også mulighed for at få en elev i virksomhedspraktik.

  • Den almindelige aftale
  • Kort uddannelsesaftale
  • Kombinationsaftale
  • Delaftale

Den almindelige aftale
Denne uddannelsesaftale er den almindelige og mest kendte måde at have en elev i lære på. Læretiden omfatter alle praktik- og skoleophold. Du ansætter eleven og eleven får elevløn efter gældende overenskomst. Som virksomhed skal du være godkendt som praktiksted fra start til slut.

Kombinationsaftale
I en kombinationsaftale indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertilhørende skoleophold. En del af elevens uddannelse kan også foregå i Viden Djurs Skillz, som er Viden Djurs´ skolepraktik. De samarbejdende virksomheder har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode og det er et krav, at alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder.

Kort uddannelsesaftale
En kort uddannelsesaftale er velegnet for specialiserede virksomheder, der ikke kan tage en elev i hele deres uddannelse eller virksomheder, som af forskellige årsager ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb. En kort uddannelsesaftale skal som minimum indeholde én praktikperiode og ét skoleophold. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden. Som virksomhed har du kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i din egen aftaleperiode. En del af elevens uddannelse kan foregå i Viden Djurs Skillz, som er Viden Djurs´ skolepraktik.

Delaftale
En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og omfatter ikke et skoleophold. En delaftale har ingen tidsmæssig begrænsning udover at den ikke kan omfatte hele den resterende uddannelsestid. Som virksomhed har du kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i den aftalte periode.

Virksomhedsforlagt undervisning
Virksomhedsforlagt undervisning er en mulighed for din virksomhed, hvor du kan få en elev i en kortere periode uden lønomkostninger for din virksomhed. I virksomhedspraktikken indgår eleven i jeres daglighed og I har som virksomhed mulighed for, at se det unge menneske an evt. med henblik på et ordinært ansættelsesforhold, som kan være en af de føromtalte aftaleformer.

For yderligere info
Kontakt Viden Djurs Skillz på 8758 0407 eller på skillz@videndjurs.dk