Videoovervågning

Behandling af persondata ved video-overvågning.

Vi er den dataansvarlige.
Viden Djurs er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Viden Djurs
N.P Josiassens Vej 44 E
8550 Grenaa

info@videndjurs.dk
Telefon: 87580400.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet er præventivt at bekæmpe kriminalitet, herunder graffiti og hærværk.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Det juridiske grundlag for vores TV-overvågning er: Lov om TV-overvågning §3a. Der henvises til lov om TV-overvågning, jf. bekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005, med de ændringer der følger af §4 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og §1 i lov nr. 519 af 6. juni 2007.
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6(d) og (f), art. 9(f).

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig.

 • Almindelige oplysninger i form af billeder og video sekvenser uden lys optaget på skolen arealer.
 • I særlige tilfælde kan følsomme personoplysninger blive behandlet i forbindelse med konkrete hændelser, som sker i overvågede områder.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi kan efter omstændigheder overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, som f.eks. vagtfirma, eksterne IT-leverandører, som led i drift og support.
 • Advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det herunder politiet.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Video-overvågning fra skolens arealer.

 • Stadion Allé 2, Grenaa: Campus Red, Fællesrum
 • Ydesvej 4 A, Grenaa: Campus Blue, Fælles køkken
 • Ydesvej 4 B, Grenaa: Campus Black, Fællesvaskeri
 • Fuglevænget 65, Grenaa: VID Science, Bygning udefra mod syd/øst
 • Fuglevænget 65, Grenaa: VID Science, P-plads
 • P. Josiassens Vej 44 E, Grenaa: IT-kontor, Indgangsparti indefra
 • P. Josiassens Vej 44 E, Grenaa: IT-kælder, Rummet
 • P. Josiassens Vej 44 B, Grenaa: VID Gymnasier, Indgang mod p-plads
 • P. Josiassens Vej 44 C, Grenaa: VID Gymnasier: Indgang mod p-plads
 • Molsvej 38, Rønde: Gårdbutik:
 • Molsvej 38, Rønde: Gårdbutik:
 • Molsvej 38, Rønde: Gårdbutik:
 • Skovridervej 3, Rønde: Opholdslokale
 • Karen Blixens Vej, Grenaa: Detaildivisionen: 6 stk. alle inaktive.

Opbevaring af dine personoplysninger
Såfremt området er overvåget, bliver videooptagelserne opbevaret i henhold til lov om TV-overvågning. Optagelserne opbevares som standard i 30 dage og bliver slettet efter 30 dage.

Dine rettigheder
Du kan læse om dine rettigheder i vores privatlivs- og cookiepolitik på vores hjemmeside her:

Privatlivspolitik
Cookiepolitik