Vision for Viden Djurs 2018

”Den studerende i centrum” betyder, at vi på Viden Djurs sætter den studerendes dannelse og læring i centrum for alt, hvad vi foretager os. Værdien af enhver beslutning og enhver adfærd skal måles på, om den bidrager til den studerendes dannelse og læring.

Innovationen som det strategiske fundament
Undervisningen, læringen og læringsmiljøet er det, vi som skole bliver bedømt på, og det der gør, om vi er attraktive for vore studerende og interessenter som helhed. Behovene herfra ændres konstant og er i stigende omfang differentieret. Vi har brug for at forholde os aktivt til disse mangeartede forandringer, og betragte det som et vilkår for Viden Djurs, dets ledelse og medarbejdere. Innovationen bliver derfor en afgørende strategisk disciplin. Vi skal som organisation dyrke innovationskompetencen, så den kommer til at præge vores uddannelser, vores branding, vores processer og ultimativt vores kultur og identitet.

Visionen
Innovation fremstår som den bærende kompetence og drivkraft i alle vore uddannelser og fag. Vi ser innovationen som midlet til kreativ og systematisk fornyelse af læringen og pædagogikken. Vi ser også innovationen som en særskilt kompetence hos vore studerende, der er med til at styrke deres personlige og faglige selvstændighed.

Viden Djurs arbejder for en samlet uddannelsesorganisation på Djursland, som markerer sig tydeligt og slagkraftigt og ”taler med én Djurslands stemme” overfor de lokale erhvervspolitiske aktører, kommuner, regionen og folketinget/ministeriet for Børn og Undervisning.

 

Innovationsmål

  • Der er i alle afdelinger/uddannelsesenheder udviklet nye nicheuddannelser, der rækker udenfor Djursland
  • Alle studerende bliver undervist i innovation og entrepeneurskab, dels som særskilt fag, dels som metodik og pædagogik anvendt i alle fag, så innovationen fremstår som en overfaglig kompetence hos vore studerende
  • Vi udvikler systematisk nye undervisningsformer og læringsformer på alle uddannelser, fx ved samarbejde imellem afdelingerne, med erhvervslivet, andre uddannelsesinstitutioner og organisationer
  • Vi arbejder systematisk med praksis- og anvendelsesorienteret undervisning, så vore studerende oplever en sammenhæng mellem uddannelsens teori og praksis

Den særlige VID identitet

Alle studerende vil på vores uddannelser få en særlig kompetenceprofil, som vi benævner ”Uddannelsens varedeklaration.” Den studerendes faglighed, attitude og engagement er afsæt for værdiskabelsen hos den enkelte studerende og ultimativt en værdiskabelser hos vore aftagende virksomheder/organisationer og videregående uddannelser. Med et eksamensbevis i hånden fra Viden Djurs har alle vore studerende
  •  En relevant og aktuel faglighed
  •  Evnen til at have ”kunde focus”
  •  Evnen til at finde nye løsninger
  •  Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partere

Se vores uddannelser

Innovation fremstår som den bærende kompetence og drivkraft i alle vore uddannelser og fag.