HHX Rønde trio i top ti ved DM i Nationaløkonomi

Tre unge gymnasielever fra VID Djurs gymnasier i Rønde fik testet deres evne til at formidle en samfundsøkonomisk problemstilling ved DM i Nationaløkonomi for gymnasieelever på CBS

Trioen Cille Ingrid Leopold Kater, Boris Bjarup Vetter og Niels Ulrik Drescher fra Handelsgymnasium Rønde viste forleden, at de har knækket koden til at kunne komme med løsninger på aktuelle samfundsøkonomiske problemstillinger. Trioen repræsenterede Handelsgymnasium Rønde i finalen ved DM i Nationaløkonomi for gymnasieelever på CBS (Copenhagen Business School) i København og opnåede en flot placering i top ti blandt de 44 deltagende gymnasier. Eleverne havde før deltagelsen været igennem et skarpt forløb på handelsgymnasiet i Rønde, hvor i alt 5 hold og 18 elever konkurrerede i 8 uger om at blive finale-holdet i København. Temaet for årets DM i Nationaløkonomi var yderst bredt formuleret – nemlig økonomiske mål i samfundet. Vinderholdet fra Rønde havde skudt sig ind på en dynamisk samfundsøkonomisk problemstilling om, at manglende investeringer i det danske erhvervsliv, som på sigt vil kunne give problemer for Danmarks konkurrenceevne – specielt med hensyn til priskonkurrenceevnen.
Trioen Boris Bjarup Vetter, Cille Ingrid Leopold Kater og Niels Ulrik Drescher fra Handelsgymnasium Rønde placerede sig i top ti ved DM i Nationaløkonomi. Foto: Handelsgymnasium Rønde
Trioen Boris Bjarup Vetter, Cille Ingrid Leopold Kater og Niels Ulrik Drescher fra Handelsgymnasium Rønde placerede sig i top ti ved DM i Nationaløkonomi. Foto: Handelsgymnasium Rønde

Deleøkonomi

“Ved at implementere (realisere) deleøkonomi vil virksomheder med overskudskapacitet kunne leje denne ud til virksomheder, der mangler kapacitet. Herved vil den udlejende få et afkast på stillestående aktiver, og den købende vil øge omsætningen. Derved ville der opstå en synergi, som ville kunne øge incitament for virksomheder til at investere på længere sigt, hvor man med større sikkerhed ville udnytte al sin kapacitet. Dette vil øge priskonkurrenceevnen, eksporten og det teknologiske niveau af realkapitalen i Danmark,” forklarer lektor på Handelsgymnasium Rønde Troels Isen, der underviser eleverne til dagligt i International Økonomi, om kernen i de tre unges projekt.

Fra teori til praksis

“Eleverne har i dette forløb fået mulighed for at fordybe sig i yderst aktuelle og reelle udfordringer for det danske samfund. Samtidig har de haft mulighed for at sammenligne sig med de dygtigste gymnasielever i Danmark inden for dette fagområde – og tilbagemeldingerne fra dommerne ved DM var rigtig gode,” siger en tilfreds Troels Isen. ”At deltage i sådanne forløb er i direkte forlængelse af vores pædagogiske linje her på HHX i Rønde, hvor vi netop lægger megen vægt på at inddrage problemstillinger fra virkelighedens verden i vores undervisning på handelsgymnasiet. De vordende Rønde studenter fremlagde deres projekt for et dommerpanel bestående af topøkonomer fra bl.a. Dansk Industri, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og banksektoren, så der blev ikke givet ved dørene.

Af Lars Norman Thomsen, Adresseavisen