Studieretningen for dig der drømmer om at blive jurist

Juralinjen er en relevant og virkelig spændende studieretning, der har mange fordele for dig som person og for din fremtidige karriere. Jura påvirker nemlig alles hverdag og har stor betydning for de fleste job.

Juralinjen som afsæt til uddannelse og karriere

Juralinjen giver dig en uddannelse, der åbner utallige muligheder.

Den er et godt springbræt til dig, der vil læse fx jura, samfundsfag, statskundskab, økonomi eller nogle af de mange uddannelser på akademierne.

Advokat, anklager og dommer er sædvanlige job for jurister, men også job som ejendomsmægler, revisor, forsikringsansat og bankansat kræver kendskab til love og regler.

Politibetjentes hverdag handler om at påse overholdelse af love, og socialrådgiveres grundlag for at hjælpe sårbare og udsatte borgerne er de love, Folketinget vedtager. Karrierer i offentlige forvaltninger som ministerier, regioner og kommuner indebærer også, at man skal forholde sig til love og cirkulærer mv. samt de mange retssikkerhedsprincipper, der gælder i Danmark for at beskytte borgerne.

Også mange ansatte i store virksomheder er jurister eller medarbejdere med forståelse for jura. Det gælder for HR-, økonomi-, kontrakts- og udviklingsafdelinger.

Er man sælger eller iværksætter er forhåndsviden om aftaleret, selskabsformer og markedsføring en klar fordel. Det øger chancen for succes, hvis man ikke skal betale alt for mange dyre lærepenge ved at få sin viden gennem fejl, men i stedet har kendskab til hvilke juridiske fælder, der kan spænde ben for en ellers god idé.

Jura-linjen på HHX

Alle har glæde af at kende til regler om fx forbrugerbeskyttelse, ansættelsesret og kredit. Det gælder både jobmæssigt, men i høj grad også i privatlivet.

Juralinjen sikrer, at du får et bredt kendskab til juridiske begreber og principper. Erhvervsjura omfatter også emner som erstatningsret, konkurs, indgåelse af aftaler, markedsføring, inkasso, international køberet mv. Juridisk metode bliver en del af din fremtidige værkstøjskasse, så du vil kunne forholde dig både konfliktforbyggende og konfliktløsende, når du møder juridiske udfordringer.

Undervisningen består af både teori og løsning af virkelighedsnære cases og giver dig mulighed for at argumentere juridisk. Du stifter bekendtskab med paragraffer og domme på et niveau, der passer til det niveau, man har på gymnasiet.

Juralinjens studietur tilrettelægges, så besøg passer til linjens profil, og der arrangeres besøg af eksterne undervisere med juridisk baggrund. På første års studietur til København vil jura-linjen besøge fx Forbrugerombudsmandens kontor, Justitsministeriet, Højesteret, Folketinget, et stort advokatfirma.

Studieudflugter til fx Landsretten og andre juridiske institutioner er en del af uddannelsen.

I mange tværfaglige forløb vil jura indgå som et vigtigt parameter og vise den nære tilknytning, der er mellem fagene fx Markedsføringsloven og afsætning.

Juralinjen på HHX Grenaa

Juralinjen på HHX Rønde

Vil du vide mere?

Find dine svar her på hjemmesiden eller spørg vores studievejledere der altid sidder klar til at vejlede dig i den rigtige retning.

Studieretninger

Vi tilbyder flere studieretninger. Herunder kan du læse mere om dem og finde den der passer til dig. Har du spørgsmål husk vores studievejledere altid sidder klar til at hjælpe dig.