Industrioperatør

Grundforløbet til Industrioperatør
Som industrioperatør lærer du at betjene produktionsanlæg og begå dig i en fremstillingsproduktion. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. Som færdigudlært kan du få arbejde i mange forskellige typer virksomheder fx inden for metalindustrien, fødevarer, medicin, møbler, flyfremstilling eller elektronik.

I løbet af uddannelsen lærer du om:

  • produktionsformer og -processer inden for industrien
  • produktionsflow, herunder lager og logistik
  • systematisk fejlfinding
  • organisering og tilrettelæggelse af arbejde
  • kvalitetssikring og sikkerhed
  • energi- og miljøforhold
  • og meget mere

Uddannelsen giver dig stor mulighed for at specialisere dig inden for den branche, der interesserer dig mest.

Du kan afslutte uddannelsen som henholdsvis:

  • Industrioperatør
  • Industrioperatør-produktivitet

Hovedforløb
Når du har gennemført grundforløbet, kan du gå i gang med hovedforløbet. Længden afhænger af uddannelsesvalg. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

 

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens lære- og praktikpladsvejleder og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd. Du kan f.eks. benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige godkendte praktikpladser.

Skoleperioderne i hovedforløbet skal du tage her på VID Erhvervsuddannelser.

Lykkes det dig ikke, at finde en praktikplads kan du fortsætte din uddannelse som skolepraktikelev på Tradium i Randers.

Hvornår kan jeg starte uddannelsen?
Holdstart august.

Sådan forløber din uddannelse 
Industrioperatøruddannelsen består af grundforløb og et hovedforløb. Uddannelsestiden afhænger af længden på dit grundforløb, samt hvilket speciale du vælger, op til 3 år og 2 måneder. Du kan tage hele din uddannelse her på Viden Djurs

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte uddannelses- og erhvervsvejleder

Trine Haugaard
Telefon: 21 53 53 71
Email: trha@videndjurs.dk

Læs mere om uddannelsen på vores Faktaark lige her

Se også...

Find dine svar her på hjemmesiden eller spørg vores studievejledere der altid sidder klar til at vejlede dig i den rigtige retning.

Undervisningplan

Læs mere om læringsaktiviteter, læringselementer, bedømmelseskriterier, eksamensreglement mv. for uddannelsen i Elevplanen som du finder lige her