Lære- og praktikplads

Hovedforløb – Butik, Handel og Kontor
Når du er færdig med det merkatile grundforløb skal du finde en praktikplads til dit hovedforløb. Praktikpladsen skal foregå i en virksomhed, og denne periode kaldes for hovedforløbet. Grundforløbet er altså den første tid på Handelsskolen (EUD Business), og hovedforløbet er praktiktiden i en virksomhed.

Der er i dag mange muligheder for hovedforløb, altså mange forskellige uddannelser. Der er forskellige krav til hvilke fag og hvilke niveauer du skal være færdig med, for at du kan starte på hovedforløbene. Disse krav kaldes for “gærdehøjder”. Mens du tager dit grundforløb hos os vil du blive vejledt i, hvilke fag du skal have på højt niveau, for at kunne få din ønskede praktikplads.

Vigtigt: Du skal selv finde en praktikplads, når du er færdig med grundforløbet på Handelsskolen, men vi hjælper dig med gode råd, ansøgninger, øvelser og vi sørger også for, at du har lært at udarbejde en god ansøgning og har en gennemarbejdet kompetenceprofil og et CV. Efter opstarten af vores praktikcenter “Viden Djurs Skillz” er du sikret, at du kan færdiggøre din uddannelse, også selvom du ikke i første omgang har fundet en praktik-virksomhed.

Hvis du vil arbejde i en butik, altså inden for detailhandel, kan du vælge mellem følgende hovedforløb:

  • Detailhandel med specialer (dagligvarer, sko, tøj, isenkram, legetøj, og mange andre brancher). Dette kræver for de fleste elever 2 år i praktik. Du afslutter uddannelsen med en fagprøve og er så salgsassistent.

Hvis du vil inden kontor-administration, kan du vælge mellem følgende hovedforløb:

  • Kontor med specialer (advokatkontor, fagforeningskontor, kommunen, m.m.). Dette kræver for de fleste elever to år i praktik. Du afslutter uddannelsen med med en fagprøve og er så kontorassistent.

Desuden kan du vælge en handel-engros uddannelse, hvor du typisk vil arbejde med både handel/salg og administration/kontor. Det kan være en trælasthandel eller et reservedelslager, en virksomheds indkøbsafdeling eller salgsafdeling, kontoret hos en vognmand eller annonceafdelingen på en avis.

Ligegyldigt hvilken uddannelse du vælge, skal du i løbet af hovedforløbet tilbage på handelsskolen og gennemføre nogle skoleperioder. Det er dog ikke sikkert, at disse skoleperioder kan gennemføres her på Viden Djurs, men i så fald kan du uden problemer deltage i skoleperioder på andre handelsskoler.

Ansættelse af elev

Har du en ansat en elev eller forventer du at gøre det?
Der er med den EUD-reform, som trådte i kraft 1. august 2015, sket radikale ændringer på erhvervsuddannelsesområdet. Det kan være svært som arbejdsgiver at overskue om en potentiel elev har de rette niveauer og ligeledes er der en række elever, der skal realkompetencevurderes inden de kan indgå en uddannelsesaftale. Er du i tvivl, så kontakt Torben Johansen på 2051 6985 eller tojo@videndjurs.dk

Hvis eleven har en HG så kontakt skolen for at høre om den pågældende elev har de rette niveauer til at indgå uddannelsesaftale inden for området eller om eleven skal have supplerende undervisning.

HHX-elever vil typisk mangle det uddannelsesspecifikke fag samt bestået grundforløbsprøve som har en varighed af op til 5 uger. En realkompetencevurdering skal afgøre hvor lang uddannelsestiden er for den enkelte elev.

Elever med HTX, HF & STX vil typisk mangle fagene erhvervsøkonomi C-niveau, IT C-niveau samt afsætning C-niveau. Derudover mangler de det uddannelsesspecifikke fag samt bestået grundforløbsprøve. Uddannelsestiden har en varighed af op til 10 uger. En realkompetencevurdering skal afgøre varigheden for den enkelte elev.

Elever der var fyldt 25 år, da de startede deres erhvervsuddannelse skal realkompetencevurderes. Det skal vurderes om de på baggrund af tidligere uddannelse samt erhvervserfaring kan få afkortet grundforløbet og den praktiske del. 

Hvad med ansættelse – Kan man ansætte en elev der mangler et fag eller flere, eller skal man vente til eleven har suppleret op?

Der er 2 muligheder:

  • Man kan godt ansætte en elev der mangler nogle fag/niveauer, man skal bare sikre sig at eleven har opnået de rette niveauer inden specialfagsundervisningen på hovedforløbet begynder. Arbejdsgiver betaler elevløn mens eleven er på skole og arbejdsgiver får refusion via AUB.
  • Man venter til eleven har opnået de rette fag/niveauer og ansætter eleven – Eleven får su i den periode eleven går på skole.

På VID EUD/EUX Business kører vi nogle forskellige forløb herunder også online undervisning. Kontakt Mikkel Bennetzen for yderligere oplysninger om realkompetencevurdering, undervisningsforløb og spørgsmål vedr. ansættelse af elever.