Uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal

  • rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, som udvalget dækker
  • virke for samarbejde imellem skole og det lokale erhvervslivs ønsker og behov
  • rådgive skolen om nye efteruddannelsesbehov på lokalt og regionalt plan og om behov for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelser.

LUU og skolen drøfter løbende:

  • Skolens udbud af uddannelser
  • Kvalitetssikring og-udvikling
  • Praktiksamarbejdet
  • Uddannelsesbehov – lokalt og regionalt
  • Fagprøver
  • Skolepraktik

Det lokale uddannelsesudvalg er repræsenteret af:

Bent Klim Johansen, HK
Mikkel Weje Nielsen, Photo Care Grenaa
Connie Lassen, HK
Kirsten Hvid Schmidt, Grenaa Havn
Niels Christian Husum, Føtex Ebeltoft
Eva Bæk Pedersen, Viden Djurs
Jens Højlund, Viden Djurs
Mikkel G. Bennetzen, Viden Djurs
Allan Sørensen, Viden Djurs

Følg med i udvalgets arbejde – læs referat fra udvalgets møder:

Referat januar 2020
Referat marts 2019
Referat august 2017

Referat Maj 2017
Referat august 2016
Lokale uddannelsesudvalg Juni 2016
Referat september 2015