Brobygning og introforløb på HHX Grenaa

Henover skoleåret har vi brobygnings- og introduktionsforløb for elever i både 8, 9. og 10. klasse. Du vil her opleve almindelige skoledage, for at du kan få et indblik i, hvordan livet som studerende på Viden Djurs er.

I løbet af dit brobygningsforløb vil du blive præsenteret for og komme til at opleve handelsgymnasiets profilfag. Centralt står økonomifagene afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi, men du vil også møde fag som innovation, samfundsfag og engelsk.

Fagene bringes i spil ved alle at arbejde med et gennemgående emne, nemlig ”Facebook”. På den måde viser vi, at vores uddannelse indeholder kompetencer, der er aktivt anvendelige og væsentlig både i arbejdslivet og på en en videregående uddannelse.

Søg mere information her: Brobygning.net

For yderligere information om Brobygning på VID Gymnasier
Kontakt Bettina Schultz Eriksen på 87580412 eller bese@videndjurs.dk 

Brobygningskalender 2017/18

8. klasse
Introduktionskurser har en varighed af på 2 eller 3 dage og foregår i foråret 2018.

  • Introduktionskurser for 8. klasser er på 2 eller 3 dage og foregår
    i uge 9, 10 og 11

9. klasse
Brobygning i 9. klasse er obligatorisk for ikke uddannelsesparate og aftales med din UU-vejleder.

  • Brobygning for 9. klasser er på 2 eller 3 dage og foregår i uge 43 og 44

10. klasse
Du har mulighed for at vælge brobygningsforløb fra 2 eller 3 dages varighed. Desuden har du mulighed for at deltage i særligt målrettede brobygningsforløb efter aftale med skolen og din UU-vejleder.

  • Brobygning for 10. klasse har en varighed 2 eller 3 dage og foregår i ugerne 45 og 47

OBS:

  • I uge 44, 45 og 47 samt 9, 10 og 11, er der et særligt brobygningsforløb for elever fra både 9 og 10 klasse, som ønsker en forsmag på, hvad det vil sige at være studerende på GameSport.