Talentuge i uge 41 for 9. klasser på Djursland

Viden Djurs inviterer grundskoler på Djursland til at deltage i en talentuge, hvor vi giver 9. klasserne mulighed for at afprøve deres talent indenfor et område.


Elever, der er tilmeldt af deres skoler, skal inden ugen starter vælge hvilke talenter de vil afprøve. Det sker via brobygning net og sammen med UU-vejledere og skolerne.

Talentsport på VID Gymnasier

  • HHX: Business
  • HHX: Marketing
  • HHX: Global
  • HTX: Science
  • HTX: Technology
  • HTX: Media
  • HTX: Game IT

Innovationsuge i uge 17 for 8. klasser på Djursland

Viden Djurs inviterer grundskoler på hele Djursland til at deltage i en innovationsuge i uge 17. Elever, der er tilmeldt af deres skoler, vil i ugen møde lærere fra alle Viden Djurs’ uddannelsesafdelinger og ugen igennem er eleverne opdelt i små hold, som hver fungerer som en virksomhed, hvor der er en rollefordeling mellem virksomhedens ansatte.

Alle virksomheder arbejder med at fremstille produkter og der vil være fokus på forskellige former for formidling af resultaterne af ugens arbejde. Der arrangeres et afslutningsarrangement for eleverne og deres forældre.