Det gymnasiale grundforløb

De første tre måneder på HHX Grenaa er grundforløbet. Formålet med grundforløbet er, at du skal lære gå på en gymnasial uddannelse.

Grundforløbet består af fagene fra studieretningen og studieområdet, der indeholder tema-undervisning inden for det økonomiske, det internationale og de markedsføringsmæssige fagområder.

De obligatoriske fag er Dansk A, Engelsk A, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B., Historie B, International Økonomi B, 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk), 2. fremmedsprog begynder A (Spansk), Matematik C, Samfundsfag C, Erhvervsret C og Informatik C. Derudover har du to studieretningsfag og valgfag.

I studieområdet mødes de traditionelle fag om et konkret emne. Fagene er altså ikke i centrum, det er det konkrete emne, der bestemmer hvilke fag, det er relevant at inddrage.

Udover, at du skal have undervisning i de forskellige fag, skal du også arbejde med studiekompetencer. Det betyder, at du skal lære, hvordan du bliver ‘en god studerende’. Det kan for eksempel være ved at arbejde med notatteknik og læringsstile.

I slutningen af grundforløbet skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker.