Optagelseskrav

På alle gymnasiale uddannelser, kan du blive optaget, når du har

  • afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller har haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse
  • søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • modtaget 2 – 4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig.
  • en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog.