Dine fremtidsmuligheder

Mange veje står åbne
Med en studentereksamen fra handelsgymnasiet har du mange muligheder for videreuddannelse, da du nu er i besiddelse en eksamen som giver dig ret til at studere videre på en af de mange videregående uddannelser. Du har f.eks. adgang til:

  • Handelshøjskolen, f.eks. økonomi, sprog og kommunikation
  • Universitetet, f.eks. økonomi. Jura, Datalogi, Psykologi og Statskundskab
  • Akademiuddannelser, f.eks. Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Multimediedesigner og Finansbachelor
  • Andre uddannelser som Journalist, Socialrådgiver, Lærer og Pædagog

Studievalg Østjylland
Ønsker du vejledning om videregående uddannelser generelt kan du kontakte “Studievalg Østjylland” eller studere hjemmesidenwww.ug.dk

En studievejleder fra “Studievalg Østjylland” er at træffe en gang om måneden på HHX Rønde.

Derudover har alle elever muligheder for at deltage i åbent hus arrangementer på videregående uddannelser. Der arrangeres også informationsmøder for alle elever på skolen hvor “Studievalg Østjylland” orienterer om videregående uddannelser.

Studiepraktik
På visse videregående uddannelser er det muligt at deltage i studiepraktik. Studiepraktik kan f. eks. være et tre-dages forløb, hvor man følger den normale undervisning på uddannelsen. På den måde er det muligt at danne sig et godt billede af, hvad uddannelsen drejer sig om.

Studiekompetencer
På HHX Rønde er vi meget optaget af at give dig de rette studiekompetencer således, at du er godt rustet til at påbegynde en videregående uddannelse. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre gode studievaner til en del af den daglige undervisning, ligesom vi gerne vil motivere eleverne til at tage videregående uddannelse.