Brobygning og introforløb på HHX Rønde

Henover skoleåret har vi brobygnings- og introduktionsforløb for elever i både 8, 9. og 10. klasse. Du vil her opleve almindelige skoledage, for at du kan få et indblik i, hvordan livet som studerende på Viden Djurs er.

I løbet af dine dage hos os, vil du

  • få et godt indblik i, hvad et Handelsgymnasium er
  • blive introduceret til nogle af de fag, der kendetegner et Handelsgymnasium
  • få information om uddannelsen og dine karrieremuligheder bagefter
  • prøve nogle af vores forskellige arbejds- og læringsformer
  • møde studerende, som har valgt en HHX
  • få indblik i vores studie- og skolemiljø

Fagene bringes i spil ved alle at arbejde med et gennemgående emne, nemlig ”Facebook”. På den måde viser vi at vores uddannelse indeholder kompetencer, der er aktivt anvendelige og væsentlig både i arbejdslivet og på videregående uddannelser.

Søg mere information her: http://www.brobygning.net

For yderligere information om Brobygning på VID Gymnasier
Kontakt Bettina Schultz Eriksen på 87580412 eller bese@videndjurs.dk 

Brobygning 2017/18

8. klasse
Introduktionskurser har en varighed af på 2 eller 3 dage og foregår i foråret 2018.

9. klasse
Brobygning i 9. klasse er obligatorisk for ikke uddannelsesparate og aftales med din UU-vejleder.

 

10. klasse
Du har mulighed for at vælge brobygningsforløb fra 2 eller 3 dages varighed. Desuden har du mulighed for at deltage i særligt målrettede brobygningsforløb efter aftale med skolen og din UU-vejleder.