HTX - Det naturvidenskabelige og teknologiske gymnasium

På VID Gymnasier -HTX arbejder vi med naturvidenskab og teknologi. Vi arbejder ofte projektorienteret, hvor du sammen med andre skal fordybe dig i forskellige emner. Det foregår både i vores topmoderne laboratorier og værksteder, men også ude på vores forsøgsstationer. Du kan forvente et højt fagligt niveau og altid med en kobling mellem teori og praksis.

Forsøgsstationerne
På HTX vil vi undersøge verden. Vi vil ud af klasseværelserne og ud i den fysiske virkelighed. Derfor flytter vi i perioder undervisningen ud på en række forsøgsstationer, hvor vi har undervisningsfaciliteter samt mulighed for at se vores teoretiske viden eksemplificeret i praksis. Her kan vi fordybe os i havbiologi, sunde fødevarer og ingeniørkunst. Vi har følgende forsøgsstationer:

Marine biology
Denne forsøgsstation har fokus på marinbiologi, og her samarbejder vi med Kattegatcenteret. Vi integrerer havbiologi i undervisningen, hvorefter vi indsamler og studerer prøver fra havet. I forbindelse med denne forsøgsstation vil der være mulighed for at tage et dykkercertifikat, men det er ikke krævet for at gennemføre undervisningen.

Agro
Forsøgsstationen foregår på Kalø Økologisk Landbrugsskole, hvor du kommer helt tæt på dyrkelsen af økologiske fødevarer og opdræt af dyr. På denne forsøgsstation vil du arbejde med elementer fra særligt kemi, biologi og fysik, når du studerer og bliver klogere på, hvordan vi kan skabe fremtidens bæredygtige samfund.

Technology – project and factory
Nørgaard Teknik i Auning danner rammen for den sidste forsøgsstation, hvor særligt faget teknologi får lov til at slå sig løs. Det handler om at stifte bekendtskab med, hvordan produktionsfasen foregår, således at du kan tænke langt mere praktiskorienteret, når du udvikler koncepter og produkter.

Fremtiden
HTX er en uddannelse med et højt fagligt niveau og med masser af praksisnær undervisning, hvor du bliver godt klædt på til videreuddannelse og fremtidens arbejdsmarked. På HTX Grenaa uddanner vi fremtidens ingeniører, læger, dyrlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og mange andre.

vi hjælper dig

Vores dygtige studievejledere står altid klar til at rådgive dig i dit studievalg. Derudover har vi løbende Åbent hus arrangementer og brobygningsforløb, hvor du har mulighed for at se skolen fra tætteste hold.

En studieretning, som passer dig

Mange studerende med en HTX-eksamen vælger at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse som eksempelvis læge, ingeniør, datamatiker, arkitekt, sygeplejerske eller lignende, men der er også mange som vælger en helt anden vej.

Din karriere begynder med, at du vælger Teknisk Gymnasium Grenaa, uanset hvad du drømmer om at blive.

Studieretninger

En højere teknisk studentereksamen giver dig adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser på lige fod med de andre studentereksamener fra hhx og stx.