Brobygning og introforløb på HTX Grenaa

Brobygning og introforløb på HTX Grenaa

Prøv at gå på et Teknisk Gymnasium
Henover skoleåret har vi brobygnings- og introduktionsforløb for elever i både 8, 9. og 10. klasse. Du vil her opleve almindelige skoledage for en typisk HTX-elev, sådan at du kan få et indblik i, hvordan livet som studerende på VID Gymnasier, HTX er. Brobygningen vil særligt vægte de karakteristiske HTX-fag, hvilket er de naturvidenskabelige og teknologiske fag. Endvidere vil vi præsenterer dig for den typiske HTX-arbejdsform, hvilket er den markante praksisnære tilgang, hvor vi kobler teori til praksis.
Dagene som brobygningselev starter med en velkomst og rundvisning på skolen, og forløbet slutter med et besøg af en studievejleder og nogle elever fra uddannelsen.

For yderligere information om Brobygning på VID Gymnasier
Kontakt Bettina Schultz Eriksen på 87580412 eller bese@videndjurs.dk 

Brobygningskalender 2020/21

  1. klasse
    Introduktionskurser for 8. klasser er på 2 eller 3 dage og foregår i uge 9, 10 og 11.
  2. klasse
    Brobygning for 9. klasser er på 2 eller 3 dage og foregår i uge 43 og 44.
  3. klasse
    Brobygning for 10. klasse er på 2 eller 3 dage og foregår i ugerne 45 og 47.

Særligt målrettede brobygningsforløb kan laves efter aftale med din skole og din UU-vejleder.

OBS:
I uge 44, 45 og 47 samt 9, 10 og 11, er der et særligt brobygningsforløb for elever fra både 9 og 10 klasse, som ønsker en forsmag på, hvad det vil sige at være studerende på GameIT eller GameArt.

brobygning.net kan du læse mere om de forskellige forløb. Tilmelding foregår via brobygning.net eller gennem din UU-vejleder.