Forensic Science

I brobygningsforløbene koblet til vores projekt, Forensic Science på VID Gymnasier, HTX skal du arbejde casebaseret med et mysterium, hvor du skal bruge de naturvidenskabelige fag samt teknologi til at finde en løsning.

Forensic science består af historier, som er bygget op om historier udarbejdet af professionelle forfattere. Historierne er interaktive med de deltagende elever, der skal bidrage med bevisførelse for at komme videre i historierne, og til sidst komme med deres begrundede og bevisunderstøttet anklage. De 4 af historierne er bygget op omkring to dage, der foregår på VID Gymnasier, HTX. Alle skoler er velkomne, men besøget skal bestilles i god tid, da der er forbundet en del forberedelse og planlægning med forløbene. Et enkelt forløb er mobilt og kan tages med ud på de skoler, der ønsker det. Det er vores pop-up-lab, hvor man skal finde gerningsmanden i forbindelse med, at den populære skønhedsblogger, Camille Clare findes død. Dette forløb har en varighed af cirka to timer. Brobygningsdagene er inspireret af populære serier som eksempelvis CSI, hvor videnskaben og skarptseende teknikere baner vejen for at løse komplekse gåder. I løbet af dit ophold på VID Gymnasier, HTX bliver folkeskoleeleverne en del af en fortælling, som er udarbejdet af professionelle forfattere, og du vil skulle agere kriminaltekniker, hvilket indebærer såvel retsmedicin samt mere tekniske metoder.

Under hele forløbet står relevante faglærere og dygtige HTX-elever til rådighed for at hjælpe dig med at finde de rigtige spor og foretage de rigtige undersøgelser i vores topmoderne laboratoriefaciliteter, så du får et solidt bevismateriale til at løse mysteriet. Du vil desuden komme til at møde nogle af vores nuværende elever, som vil fortælle dig, hvordan det er at gå på VID Gymnasier, HTX

Vi har fokus på at vise de fag, der er særligt karakteristiske for HTX, hvorfor du vil blive introduceret til at arbejde med naturvidenskab og det projektorienterede teknologifag ud fra en praksisnær vinkel, så du kommer ikke til at sidde stille, når du skal i brobygning på HTX, men du skal lave eksperimenter og udfolde dig kreativt, særligt i grupper.

 

Ønsker du som skole at vide mere om vores Forensic Science –forløb, så er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Vivi Jacobsen på 60877939, vaja@videndjurs.dk

Her kan du læse mere om de enkelte forløb samt baggrunden for projektet

Pop-Up-Lab

Mordet på stranden

Den sorte enke

Dødens auditorium

Bombemandens leg

Baggrunden for projektet og presseomtale