Det gymnasiale grundforløb

Introtur og Netwerk
Når du starter på gymnasiet starter du sammen med alle de andre elever, der har valgt htx. Du starter i en blandet klasse med en masse nye mennesker, som du ikke kender, og derfor gør vi meget ud af, at I skal lære hinanden at kende, så I får et trygt miljø i klassen. I løbet af den første uge skal I på hyttetur i Fjeldholmlejren sammen med jeres klasselærer, og her vil der ske en masse aktiviteter, så I kan lære hinanden at kende.

På VID Gymnasier arbejder vi med Netwerk, hvilket er et program, som skaber stærke fællesskaber og god klassekultur ved at sørge for at alle bliver integreret i klassen. Klassen vil blive inddelt i en række makkerskabsgrupper, så man som elev har en fast makker den første tid. Dette bidrager til at hindre ensomhed og i stedet skabe trygge rammer i den første tid som gymnasieelev.

Efter efterårsferien har du valgt studieretning og starter i en ny klasse, som bliver din faste klasse resten af gymnasietiden. Du kender en del af dine klassekammerater fra de første 10 uger, men der vil stadig være behov for at skabe et nyt sammenhold med hele klassen, og derfor skal du sammen med din klasse og klasselærer på en lille studietur til København i december.

Foruden de aktiviteter som skolen arrangerer for at skabe tryghed og sammenhold i din klasse, så vil der være en række sociale aktiviteter i form af sociale arrangementer fra festrådet og hver klasselærer har ligeledes tilkoblet 5000 kr. som skal bruges på aktiviteter, der skal fremme klassens trivsel.

Det gymnasiale grundforløb på 12 uger
Den første tid på VID Gymnasier, htx er grundforløbet, som strækker sig over 12 uger.  Formålet med grundforløbet er at give en introduktion til de forskellige studieretninger og disses kernefag, således at du er klædt på til at træffe en kvalificeret beslutning om din ønskede studieretning. Alle elever skal først vælge studieretning efter at have været igennem grundforløbet, hvorfor du først vælger din studieretning efter 12 uger.

I grundforløbet skal du introduceres til de bærende studieretninger på VID Gymnasier, htx, hvilket konkret sker gennem to grundforløb. Den ene grundforløb er produktudvikling, som er et samspilsforløb mellem fagene teknologi, teknik og samfundsfag. Forløbet har til formål at introducere eleverne til projektarbejdsformen, og der vil blive arbejdet med struktureret problemløsning. Dette grundforløb er karakteristisk for studieretningerne Designlinjen og Bæredygtighedslinjen
samt GameIT og GameArt

Det andet grundforløb er det naturvidenskabelige grundforløb, som indebærer de naturvidenskabelige fag samt matematik. Forløbet vil introducere dig til de naturvidenskabelige metoder, arbejdsformer og den eksperimentelle tilgang. Det naturvidenskabelige grundforløb introducerer dig til vores science studieretninger, som er KlimalinjenSportslinjen og Medicin og sundhed.
Grundforløbene afsluttes i uge 41 med en intern prøve.