Studieretningsforløb - 2 ½ år

Du starter i din studieretning i uge 46. Fagene på studieretningsforløbene består af obligatoriske fag og to profilfag, som tilsammen vil præge emner og temaer i hele studieretningsforløbet.

Med næsten 3 år til at opnå A- eller B-niveau i profilfagene er der rig mulighed for at fordybe sig inden for specielle emner i studieretningen.De obligatoriske fag er dansk A, teknik A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, idéhistorie B, biologi C, kommunikation/IT C og samfundsfag C.

Udover fagene i studieretningen kan du vælge individuelle valgfag på A-, B-, eller C-niveau, hvilket vil sige, at du kan løfte mange af dine obligatoriske fag til et højere niveau. Det er typisk relevant, hvis du ønsker matematik eller engelsk på A-niveau. Foruden et studieretningsforløb skal du til 3. år vælge et teknikfag på A-niveau, hvor vi udbyder følgende:

  • Design og produktion, træ
  • Design og produktion, el
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Alle teknikfag foregår i vores Science Bygning, hvor der er flotte lokaler og gode faciliteter med det nyeste udstyr.