Sådan tilmelder du dig

Søger du om optagelse på VID Gymnasier, skal du gøre det på www.optagelse.dk.

Har du spørgsmål til vores uddannelser eller til, hvordan man udfylder skemaet på www.optagelse.dk. er du velkommen til at kontakte vores studievejledere.

 

Adgangskrav

 

På alle gymnasiale uddannelser, kan du blive optaget, når du har

  • afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • modtaget 2 – 4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig.
  • en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog.

Se også...

Hvilken retning skal du? På VID Gymnasier kan du vælge enten HHX eller HTX. Læs mere om vores forskellige uddannelsesretninger lige her.