SU

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne. Du kan tidligst søge én måned før du er berettiget til SU.

Du skal søge SU på www.SU.dk, som er et selvbetjeningssystem. Du skal bruge en digital signatur eller NemID, som kan bestilles på siden.

Information:

Din SU bliver udbetalt til din nemkonto. SU er A-indkomst og du skal betale skat af det.

SU udbetales forud i månedlige rater.
Alle kan få grundsatsen – uafhængigt af forældrenes indkomst.
Se gældende satser på www.su.dk

Vil du vide mere?

Læs mere om SU på hjemmesiden www.su.dk eller kontakt SU-vejleder Bente Lund-Laursen på telefon 3044 8823 (dagligt fra kl. 08.00-12.00) eller på e-mail SU@videndjurs.dk.

SPAR PENGE MED ET UNGDOMSKORT

Med et Ungdomskort fra Midttrafik kan du rejse frit med bus, letbane og tog i det prisområde, du bor i eller mellem uddannelse og hjem. Du kan også spare penge på bus- og togrejser i resten af landet. Bestil dit Ungdomskort i god tid og senest 4 uger før du skal bruge det.

Glæd dig! Snart kan du købe dit Ungdomskort på Midttrafik app!

Læs mere om fordele, priser og bestilling på midttrafik.dk/ungdomskort

Hent flyer…

Specialpædagogisk støtte

Studerende på Viden Djurs kan søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen, også hvis du er i praktik på en virksomhed.

Hvis du har et handicap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, skal du fortælle det til din vejleder på uddannelsen, som vil hjælpe dig med at søge om den nødvendige støtte.

Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i:

  • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf, f.eks. en bærbar computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Personlig assistance og sekretærhjælp
  • Særlige vilkår for arbejdsformer under prøver og eksaminer

Listen er ikke udtømmende, men alene eksempler på specialpædagogisk støtte. Støtten skal alene bruges i forbindelse med den almindelige undervisning. Læs mere her.