Akademiuddannelse i Retail
Akademiuddannelsen i retail er for dem, som ønsker at gøre karriere i detailhandlen. Målet er at kvalificerer den studerende til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører konceptstyring, salg, indkøb, kommunikation, driftsoptimering og god ledelse i detailhandelsvirksomheder, detailkæder og disses bagland.

Uddannelsen giver dig både personlige og faglige kompetencer til at drive forretning og lede medarbejdere inden for detailvirksomhedens arbejdsområde.

Detailhandlen har stor brug for disse kompetencer i en stadig mere konkurrencepræget verden.

Uddannelsens obligatoriske fag som VIDdetail udbyder:
• Konceptstyring i detailhandlen
• Det personlige lederskab i detailhandlen

Du kan se studieordningen her

Uddannelsens struktur
Akademiuddannelsen i retail består af obligatoriske moduler på i alt 20 ECTS-point, et antal valgfrie moduler på i alt 30 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

 

Vidste du at...

Vi kan undervise og samtidig gøre det spændende!