AMU-uddannelser
AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser, som er reguleret af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser
m.v. (lov 616 af 3. juni 2019).

AMU-uddannelse er et standardkursus med et fast-sat mål og en maksimal varighed. Holdstørrelsen er normalt på 18-20 deltagere.

VID detail en del af Viden Djurs, udbyder primært AMU-uddannelser, som er udviklet af
efteruddannelses-udvalget for handel, administration, kommunikation og ledelse (HAKL).

Tilmelding
Virksomheden skal tilmelde kursusdeltagere via www.efteruddannelse.dk

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis til deltagere, der har deltaget i kurset og som vurderes at have gennemført med tilfredsstillende resultat.

Deltagere
Alle personer i arbejde kan deltage på AMU-kurser. Kurserne er dog målrettede personer der er ufaglært eller faglært.

Vejledning Til AMU Virksomheder 2021