Handelsuddannelsen

Uddannelsen giver eleven et bredt kendskab til handel med varer i store partier, fx handel mellem en kunde i udlandet og en butikskæde. Alt efter speciale kan eleven lære om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder.

Indkøbsassistent
Indkøbsassistenter er hovedsagligt ansat i de store butikskæder. Indkøbsassistenter beskæftiger sig med indkøbs- og forhandlingsmetoder, regler, bestemmelser, etiske overvejelser og meget mere, som indkøbsassistenten bruger i hverdagen.

På indkøbsassistentuddannelsen hos VIDdetail udfordrer vi både den faglige og personlige udvikling, og vi arbejder med målsætninger for indkøbet og indkøbsafdelingens placering i virksomheden samt indkøbets forskellige faser, fra første indkøbsimpuls til forbrug, på hjemmemarkeder og udenlandske markeder. Indkøbseleven bearbejder og vurderer prognoser for indkøbet og beregner, hvor lagre skal placeres, og om man med fordel kan inddrage en tredje part i forsyningsarbejdet.

Indkøbseleven arbejder med at vedligeholde og udvikle sortimentet og indkøbets forretnings- og arbejdsgange. Indkøbseleven arbejder med transportformer, forskellige godstyper, forsikring og betaling, samt kultur og geografi. Indkøbseleven indsamler informationer, som de bruger til at optimere varestrømme og informationsstrømme i samarbejde med kunder og leverandører, så virksomhedens omkostninger minimeres.

Handelsassistent
Handelsassistenter er ofte ansat i engrosvirksomheder eller større virksomheder, der selv varetager engrosfunktionen. Opgaverne som handelsassistent kan være meget forskellige og afhænger af, hvad virksomheden handler med, og hvor stor virksomheden er.

Handelsassistenter opererer på B2B markedet og beskæftiger sig med salget af varer eller tjenesteydelser, betjener kunder og udarbejder priskalkulationer og tilbud og gennemfører ordrer på B2B markedet.

På handelsassistentuddannelsen hos VIDdetail udfordrer vi både den faglige og personlige udvikling, og vi tilbyder eleven at arbejde både bredt og dybt med f.eks. det personlige salg, salgsplanlægning, kommunikation, relationsmarkedsføring, produktkendskab og økonomistyring, herunder f.eks. regnskabsforståelse og budgettering samt analyse og beregning af relevante nøgletal.

Desuden tilbyder vi et udvalg af valgfrie tilvalgsfag som f.eks. international handel og spacemanagement.