Eksamensreglement for elever i VIDdetail

På denne side kan du læse om VIDdetail eksamensreglement.

Eksamensreglementet skal sikre at eksamenen for elever i VIDdetail på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og egne interne regler.

Eksamensreglement

Eksamensbekendtgørelse
BEK nr. 41 af 16/01/2014

Karakterbekendtgørelse
BEK nr. 262 af 20/03/2007

Evaluering på elevtilfredshed hos VIDdetails elever

Eleverne på elevuddannelsen svarer efter hver endt skoleuge på en evaluering vedrørende deres tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Der er brugt en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. Enkelte steder er det en skala fra 1 til 4, der er brugt.

Der bliver bl.a. vurderet på:

  • undervisningen
  • underviseren
  • administrationen
  • lokaler og udstyr
  • undervisningsmiljøet

Karaktergennemsnit og beståelsesprocent
På denne side kan du se Detailelevernes flotte karaktergennemsnit og beståelsesprocent for 2016.

Klik her og se karaktergennemsnit og beståelsesprocenten for elever på elevuddannelsen nederst på siden i filen af samme navn.

Formularer til uddannelsesaftaler

Her finder du formularer til uddannelsesaftaler. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde vejledninger til udfyldelse af dem.

Uddannelsesaftale
Tillæg til uddannelsesaftale
Ophævelse af uddannelsesaftale
Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse
Digitale uddannelsesaftaler

Lønrefusion og tilskud
Arbejdsgiver kan få refusion af udgifter i forbindelse med elevens ophold på skolehjem

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med deres elevs skoleophold på skolehjem, samt elevens fagprøveuge efter den afsluttende eksamen. AUB udbetaler lønrefusion samt refusion af elevens befordring og udgifter.
Betingelsen for udbetaling af ovenstående er, at

  • Arbejdsgiver og eleven har en godkendt uddannelsesaftale.
  • At eleven ikke arbejder samtidig med sit skoleophold.
  • Arbejdsgiver udbetaler overenskomstmæssig løn.

Befordringstilskud
Din virksomhed kan få refunderet 80 pct. af udgifterne til elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet. Det gælder, når eleven tager med det billigste offentlige transportmiddel. AUB giver befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Arbejdsgiver skal refunderer eleven alle transportudgifter. VIDdetail sørger for at eleven indberetter transportudgifter på skoleopholdet.

Refusion af udgifter til elevens ophold på skolehjem
Når eleven har været af sted indberetter VIDdetail befordring og lønrefusion til AUB. Herefter skal arbejdsgiver godkende refusionen på AUB’s hjemmeside. Lønrefusionen og evt. befordring bliver automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

Refusion af udgifter:
Mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag lige her

Ordensregler for VIDdetails elever på skoleophold
Ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på alle uddannelsessteder, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt, og at du giver dine kollegaer plads til at lære. VIDdetail accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination.

Som elev hos VIDdetail skal du følge disse studie- og ordensregler – Læs ordensreglerne lige her