Bliv censor

Detaildivisionen søger censorer til bedømmelse af eleverne på vores hovedforløb (elevuddannelsen). Der er tale om to uddannelsesretninger:
  • detailhandelsuddannelser
  • handelsuddannelser (salg og indkøb)
Eleverne afslutter deres uddannelse med aflevering af en dokumentation af det projekt, som eleven har gennemført i virksomheden hvor de er ansat og en redegørelse for udførelsen af projektet. Til stede ved eksamen er underviser samt censor. Vi har på nuværende tidspunkt ca. 700 fagprøver/eksamener årligt.

Vi søger censorer der har:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
  • en faglig kompetencegivende uddannelse på et niveau svarende til en akademiuddannelse, eller et højere niveau.

Honoraret er 194,12 kr.+ feriepenge pr. fagprøve, som dækker forberedelse og eksamination. Kørsel honoreres med kr. 206,22 pr. time, og med kr. 1,93 pr. kørt kilometer.

Vi glæder os til at høre fra dig.