Enhver uddannelse kræver særlig tilpasning
Vores undervisere har en praktisk baggrund i detailhandlen, og alle har lederjobs eller lignende inden for detailhandlen på deres CV.

Mange har spidskompetencer inden for salg og service på forskellige niveauer. Et krav for at undervise hos Detaildivisionen er en bestået Pædagogikum eller tilsvarende. Vi sætter i det hele taget uddannelse af egne undervisere højt.

Egen uddannelsessekretær
Underviserne understøttes af en rutineret kursusadministration, som har stor ekspertise i styring og planlægning af alle typer uddannelser inden for detailhandel. Hver kunde har tilknyttet sin egen uddannelsessekretær fra administrationen, som står til rådighed for både virksomheden og de tilknyttede kursusledere. Hver virksomhed får desuden tilknyttet en projektleder.

Enhver uddannelse kræver særlig tilpasning, både til virksomhedens og kursistens ønsker. Derfor indgår kunden altid i en løbende dialog omkring udvikling og tilpasning, så vi sammen kan lave Danmarks bedste uddannelse til detailhandlen.

Vores mission

Vores mission er udvikling, hvad er din?