Viden Djurs Skillz

Med etableringen af en egentlig salgsafdeling intensiverer Viden Djurs kontakten til virksomhederne. Afdelingen hedder Viden Djurs Skillz og vil hjælpe erhvervslivet med afdækning af behov for talent, altså elever.

”Mangler I en elev, stiller vi op med to kandidater uanset branche! Det er vores motto fremover, når det gælder om at forsyne virksomhederne på Djursland med talent. Med Skillz ønsker vi at etablere en stærk og langvarig relation til virksomhederne med en tydelig og handlingsorienteret tilstedeværelse i markedet,” fortæller salgs- og praktikchef Torben Johansen.

Viden Djurs Skillz har fem indsatsområder:

  • Opsøgende praktikpladsarbejde, LOP
  • Gøre eleverne erhvervsparate, EMMA
  • Drive en effektiv skolepraktik
  • Indgå i aktive netværk med virksomhederne, blandt andet nyhedsmail
  • Markedsprojekter, for eksempel praktikpladskampagner

 

Med andre ord ønsker Viden Djurs med Skillz at gøre flere unge parate til at komme i praktik, få flere af dem i praktik, gøre skolepraktikken til lige så god en læreplads som andre og skabe et mere intenst samarbejde med virksomhederne på Djursland.

Kontakt Skillz på 8758 0407 og på skillz@videndjurs.dk


SPEED DATING

Vi afholder løbende Speed Dating-arrangementer for virksomheder og elever. Tilmeld din virksomhed til praktikpladskonsulent Mille Birch Holm på 2087 4607 eller mibh@videndjurs.dk.

Relation til virksomhederne

Vi ønsker at etablere en stærk og langvarig relation til virksomhederne med en tydelig og handlingsorienteret tilstedeværelse i markedet.