Vælg den rette uddannelsesaftale

Vælg den rette uddannelsesaftale
I dag findes der 4 forskellige former for uddannelsesaftaler, så det er nemt, at finde frem til den aftaleform, som passer netop din virksomhed. Derudover er der også mulighed for at få en elev i virksomhedspraktik.

  • Den almindelige aftale
  • Kombinationsaftale
  • Kort uddannelsesaftale
  • Delaftale

Den almindelige aftale
Denne uddannelsesaftale er den almindelige og mest kendte måde at have en elev i lære på. Læretiden omfatter alle praktik- og skoleophold. Du ansætter eleven og eleven får elevløn efter gældende overenskomst. Som virksomhed skal du være godkendt som praktiksted fra start til slut.

Kombinationsaftale
I en kombinationsaftale indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertilhørende skoleophold. En del af elevens uddannelse kan også foregå i Viden Djurs Skillz, som er Viden Djurs´ skolepraktik. De samarbejdende virksomheder har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode og det er et krav, at alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder.

Kort uddannelsesaftale
En kort uddannelsesaftale er velegnet for specialiserede virksomheder, der ikke kan tage en elev i hele deres uddannelse eller virksomheder, som af forskellige årsager ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb. En kort uddannelsesaftale skal som minimum indeholde én del af en praktikperiode og én hel skoleperiode i hovedforløbet. Som virksomhed har du det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i aftaleperiode.

Der kan normalt laves op til to korte uddannelsesaftaler med den samme elev. Hvis virksomheden ønsker at beholde eleven bagefter, skal der laves en ”Restaftale*”.

Hvis eleven ikke begynder på en ny uddannelsesaftale efter udløbet af den korte aftale, har eleven ret til at begynde i skolepraktik, hvis eleven opfylder kriterierne.

Delaftale
En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og kan derfor ikke omfatte et skoleophold. En delaftale kan kun indgås med elever, der er i skolepraktik i et praktikcenter. En delaftale har ingen tidsmæssig begrænsning udover at den maksimal kan omfatte én hel praktikperiode.

Virksomheder kan kun indgå én delaftale med den samme elev. Hvis virksomheden ønsker at beholde eleven bagefter, skal der laves en kort uddannelsesaftale eller en ”Restaftale*”.

*Restaftale. Man kalder det en restaftale, når en virksomhed laver en aftale for resten af en elevs uddannelsestid med en elev, der allerede har haft indgået en aftale tidligere i sin uddannelse.

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse
Virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP) er en mulighed for en virksomhed, for at få en elev i en kortere periode uden lønomkostninger for virksomheden. En VFP kan højest vare tre uger for den enkelte elev i samme virksomhed og i alt højest seks uger af elevens samlede praktikuddannelse.

I en VFP indgår eleven i virksomhedens dagligdag og virksomhed har mulighed for, at se det unge menneske an evt. med henblik på et ordinært ansættelsesforhold, som kan være en af de føromtalte aftaleformer.

For yderligere info
Kontakt Viden Djurs Skillz på 8758 0407 eller på skillz@videndjurs.dk

Tilmeld Nyhedsbrev

Uddannelsesaftaler

I dag findes der 4 forskellige former for uddannelsesaftaler, så det er nemt, at finde frem til den aftaleform, som passer netop din virksomhed.